gereformeerd leven in nederland

29 juli 2019

Oproep in de hitte

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

In de afgelopen week was het heet. Bloedheet. Er kwam een nieuw hitterecord: 40,7 graden. Zo warm is het in Nederland nog nooit geweest.
Heel Nederland had het er druk mee.
Nynke de Jong, columniste in het Algemeen Dagblad, werd een beetje moe van al die drukdoenerij.
Zij noteerde: “De hijgerige berichtgeving rond de hitte-hysterie stoorde me een beetje”.
En:
“De live-uitzending van de Tour werd onderbroken door een hitterecord. In Deelen, in Gelderland, zou een temperatuur van 41,7 graden Celsius gemeten zijn. De microfoons van Herbert en Maarten werden dichtgeschoven om stante pede naar de journaalstudio in Hilversum te schakelen.
Dionne Stax noemde het getal 41,7. Gerrit Hiemstra zei dat ze het nog aan het onderzoeken waren. Vlak daarvoor was het in Deelen nog maar 35 graden. Hoe kon de temperatuur zó snel oplopen? Ik gokte op een frituurpan vol frikandellen naast de thermometer.
De hitte-hysterie was compleet. De wedstrijd over wáár het hitterecord verbroken zou worden, werd verslagen alsof het de eerste marathon op natuurijs betrof”[1].

Even voor ons beeld: dat getal 41,7 bleek niet te kloppen. In werkelijkheid was het 40,7 graden.

In een situatie als deze komen er allerlei verhalen los over de klimaatverandering.
Het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) stelt: “Door menselijk toedoen is het in de afgelopen 130 jaar 0,9 °C warmer geworden op aarde. De zeespiegel is sinds die tijd met 20 centimeter gestegen”[2].

Echter – vrijwel niemand spreekt over de proclamatie van de God van hemel en aarde.
Gods kinderen mogen niet vergeten wat David hen in Psalm 24 leert:
“De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen”[3].

Dat woord ‘bevat’ klinkt wellicht een beetje technisch.
In de Statenvertaling lezen we: “De aarde is des HEEREN, mitsgaders haar volheid”.
Alle mensen, dieren en andere schepselen hebben een eigendomsstempel op: gecreëerd door de Schepper der wereld.
En uit al die op aarde krioelende schepselen kiest Hij bepaalde mensen uit om in te lijven bij Zijn volk.
Laten wij elkaar wijzen op Exodus 19: “Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn ​verbond​ in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij”[4].
En op Deuteronomium 10: “Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE, uw God, van u dan de HEERE, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE, uw God, te dienen, met heel uw ​hart​ en met heel uw ziel, en de geboden van de HEERE en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, in acht te nemen, u ten goede? Zie, van de HEERE, uw God, is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is”[5].
De Here heeft mensen uitgekozen.
“Deze uitverkiezing”, zo leren in Dordrecht vergaderde geleerden uit voorbije eeuwen ons, “is een onveranderlijk voornemen van God, waardoor Hij voor de grondlegging van de wereld uit het hele menselijke geslacht – dat door eigen schuld de oorspronkelijke gerechtigheid verloren en zich in zonde en ondergang gestort heeft – een vast en groot aantal mensen in Christus tot het heil heeft uitgekozen”[6].
Psalm 24 is een kerklied dat gezongen wordt tegen de achtergrond van de uitverkiezing.

In de kerk zingen wij:
“De aarde is, met al wat leeft,
met al wat zij aan schatten heeft,
het wettig eigendom des HEREN”[7].
En dan mogen kerkmensen er blijmoedig bij denken:
“Van alle goeden en bozen
heeft de Here ons uitgekozen!”.
Dan wordt Psalm 24 een lied van vreugde, dat kerkmensen graag aanheffen. De militia Christi, de keurtroepen van de hemelse Heer, vormen al zingend een erewacht voor de Creator van deze wereld!

Het gaat er om dat de Here Zelf op de aarde wonen wil. En Hij wenst Zijn kinderen om Zich heen te hebben.
“Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn ​heilige​ plaats?
Wie ​rein​ is van handen en zuiver van ​hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert”[8].
De Schepper van heel de kosmos roept heel de wereld, de kerk incluis, op heilig te leven. Tot eer van God. Ter meerdere glorie van Hem!

De aarde is door God geschapen. Hij is de Maker van de woonplaats der mensen. Door de jaren heen pleegt Hij onderhoud aan Zijn creatie. Ook in de zomer van 2019. Ook op de heetste dagen van het jaar.
Wie goed luistert, hoort de oproep: mensen, luister naar Mij en leef voor Mij!

Welnu, in de kerk doen we niets liever!
In de kerk kunnen we daarom met recht verder zingen in Psalm 24:
“De HERE heeft hem heil bereid,
Hij schenkt aan hem gerechtigheid,
zijn zegen doet Hij hem ontvangen.
Dit is ’t geslacht dat naar Hem vraagt,
’t is Jakobs volk dat God behaagt.
Uw aanschijn zoekt het met verlangen”[9].

Zo wordt hitte-hysterie glorieus gezang!

Noten:
[1] Geciteerd van https://www.ad.nl/binnenland/de-hijgerige-berichtgeving-rond-de-hitte-hysterie-stoorde-me-een-beetje~a3119054/ ; geraadpleegd op vrijdag 26 juli 2019.
[2] Geciteerd van https://www.knmi.nl/producten-en-diensten/klimaatverandering ; geraadpleegd op vrijdag 26 juli 2019.
[3] Psalm 24:1 b.
[4] Exodus 19:5.
[5] Deuteronomium 10:12, 13 en 14.
[6] Dordtse Leerregels, hoofdstuk I, artikel 7.
[7] Dit zijn de eerste regels van Psalm 24:1 in de berijming van het Gereformeerd Kerkboek-1986.
[8] Psalm 24:3 en 4.
[9] Psalm 24:3 – berijmd, Gereformeerd Kerkboek-1986.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.