gereformeerd leven in nederland

13 september 2019

Hebreeën 9 en onze rolpatronen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

We leven in een tijd waarin rolpatronen op allerlei manieren doorbroken moeten worden.
In maart 2018 werd bericht: “Minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) wil een einde maken aan de vanzelfsprekendheid in Nederland dat de man verantwoordelijk is voor het inkomen en de vrouw voor de zorg van kinderen”[1].
Het traditionele rolpatroon moet op de schop, zo roept men uit[2].
Dat klinkt krachtig. En stoer.
Maar wat vraagt de God van hemel en aarde eigenlijk van ons?

Teneinde een antwoord op die vraag te geven is het goed om eerst enig licht op Hebreeën 9 te werpen. En met name op deze woorden: “Maar nu is Hij bij de voleinding van de eeuwen eenmaal geopenbaard om de zonde teniet te doen door het offer van Zichzelf”[3].

Die woorden komen uit een Schriftgedeelte waarin wordt teruggeblikt op het Oude Testament.
Het betoog in Hebreeën 9 kan in vier punten worden samengevat.

1.
Eertijds waren er vaste regels, vaste tijden en vaste plaatsen voor het bidden tot God.
Er was een tent. Daarin stonden een kandelaar en een tafel met broden – toonbroden, om precies te zijn. De ruimte in de tent werd in tweeën gedeeld door een gordijn. Achter dat gordijn stond onder meer een gouden altaar. En een kist, de ark van het verbond.
In Hebreeën 9 staat genoteerd: “En boven op deze ark waren de ​cherubs​ van Gods heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwden”.
In dat achterste deel kwamen maar heel weinig mensen. Eén keer per jaar ging de hogepriester er naar binnen. Hij ging er offeren om de zonden van Gods volk te verzoenen.
Het was duidelijk: de toegang tot het hemelse heiligdom was niet vrij. Men kon er niet zomaar naar binnen lopen.
De offers gaven, om zo te zeggen, een beeld van het hemelse heiligdom. Men vroeg de hemelse God om vergeving. Maar met die offers veranderde het hart van de mensen natuurlijk niet. Er waren, om het zo te zeggen, regels; maar geen open-hartoperaties.
Het wachten was, kortom, op iets beters.
2.
Christus is gekomen!
Hij stortte geen bloed van dieren, maar Zijn eigen bloed. Daarom kon Hij het hemelse heiligdom binnen gaan. Hij kon de deur van de hemel open zetten. Wagenwijd open. Al Gods kinderen kunnen nu ongehinderd de hemel binnengaan.
3.
Christus is nooit zondig geweest. Daarom is Zijn offer volmaakt. Perfect.
Derhalve gaat de reiniging van Hebreeën 9 verder. Het blijft niet bij de buitenkant. Ook de binnenkant wordt gereinigd.
Er wordt een nieuw verbond gesloten. De eeuwige erfenis ligt klaar!
4.
Nu het hierom gaat, moeten we één woord in grote letters op de voorgrond zetten: BLOED.
Leest u maar mee in Hebreeën 9: “Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Want nadat elk gebod overeenkomstig de wet aan heel het volk door ​Mozes​ meegedeeld was, nam hij het bloed van de kalveren en van de bokken met water en scharlakenrode wol en ​hysop, en besprenkelde het ​boek​ zelf en heel het volk, terwijl hij zei: Dit is het bloed van het ​verbond​ dat God u bevolen heeft te houden. Ook de ​tabernakel​ en ook al de voorwerpen voor de eredienst besprenkelde hij op dezelfde manier met het bloed[4].
In het Oude Testament gold de regel: zonder bloed geen vergeving. In het Nieuwe Testament is de regel: zonder bloed van Christus geen vergeving. Eén offer heeft Christus gebracht.
En dat was genoeg.
Genoeg voor altijd.
Genoeg voor iedereen.

Hebreeën 9 legt kraakhelder uit hoe het reddingswerk van de Heiland eruit ziet.
Om het maar modern te zeggen: Hij heeft altijd precies geweten wat Zijn rol in de wereldgeschiedenis was en is.
Hij heeft Zijn taak volbracht.
Zijn reddingswerk geeft ons een opening naar de toekomst!

Wat hebben we er in onze tijd aan om dit alles te weten?

In onze maatschappij hebben we het druk met rolpatronen. Die rolpatronen moeten doorbroken worden. Anders wordt het leven te saai. Te eenzijdig. Het leven wordt slaapverwekkend. Het wordt een tredmolen waarin men voortdurend dezelfde rondjes draait. En dat kan, zo vraagt men wanhopig, toch niet de bedoeling wezen?

Ook in de christelijke wereld ziet men dergelijke drukte.

Op maandag 9 september 2019 citeert het Nederlands Dagblad uit De Nieuwe Koers.
Als volgt.
“Ook mannen hebben wat aan feminisme, schrijft journalist Marinde van der Breggen in De Nieuwe Koers. Jarenlang wilde Van der Breggen moeder worden. Ze trouwde toen ze 21 was. Eenmaal getrouwd, veranderde dat. Ze realiseerde zich ‘dat het helemaal niet waar was’ wat ze altijd had geroepen. Naar eigen zeggen kwam dat door de verwachtingen in haar omgeving. ‘De normen en verwachtingen die mijn sociale omgeving had van een vrouw, projecteerde ik op mijn eigen leven’. Ze constateert dat christelijke vrouwentijdschriften vrouwelijkheid wel vieren, maar alleen een bepaalde soort. ‘We associëren kracht, zelfverzekerdheid, assertiviteit en zelfvertrouwen (…) nog steeds met mannen’. Die rolverdeling benadeelt vrouwen én mannen, meent Van der Breggen. De kerk heeft dan ook veel aan de gelijkheid tussen man en vrouw. ‘Als we in de kerk over de tussenschotten van de man-vrouwhokjes heen durven kijken, (…) zou dat ons heel veel op kunnen leveren”[5].
Wie dacht dat het feminisme niet bij christelijke denklijnen past, komt anno 2019 bedrogen uit!

Waar ligt in dit artikel de verbinding tussen Hebreeën 9 en die rolpatronen?
Laten wij het een en ander onder elkaar zetten.

a. Mannen en vrouwen hebben van God in deze wereld elk hun eigen rol gekregen. Men vertelt ons allerwegen dat we eigenlijk uit die rol zouden moeten vallen.
b. In Hebreeën 9 valt de Here Jezus Christus, onze Heiland, gelukkig niet uit Zijn rol. Integendeel! De Zoon zegt tegen Vader: Uw wil geschiede.

a. Men schrijft: ‘We associëren kracht, zelfverzekerdheid, assertiviteit en zelfvertrouwen (…) nog steeds met mannen’.
b. Het in a. gestelde is ongenuanceerde onzin. Mannen en vrouwen gebruiken hun energie en kracht op een verschillende wijze. En daarbij geldt: onze Here Jezus Christus is voor mannen en voor vrouwen gestorven.

a. Vrouwelijkheid moet gevierd worden, zo blijkt uit het bovenstaande citaat. Mannelijkheid moet klaarblijkelijk evenzo een vreugde wezen.
b. In Hebreeën 9 is Christus gerechtigd de hemeldeur open te doen; en Hij doet het ook. Het is onze taak om ons te beijveren om Hem biddend te volgen. Om met de Heidelbergse Catechismus te spreken: wij worden “door de Heilige Geest ingelijfd bij Christus, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde is, maar in de hemel aan de rechterhand van God zijn Vader en dáár door ons wil worden aangebeden”[6].
Die gebedsoproep geldt voor mannen en voor vrouwen.

a. Mannen en vrouwen hebben in deze wereld een taak. Dat takenpakket mag, wat de wereldburgers van 2019 betreft, best grondig veranderen. Dat is zogezegd de uitdaging van de eenentwintigste eeuw.
b. In Hebreeën 9 leert Christus ons dat wij de heilsgeschiedenis niet moeten negeren. Het gaat van Oude Testament via Nieuwe Testament naar de wederkomst van de Heiland. Met andere woorden: focus u niet op 2019, maar kijk verder. Verwacht de terugkomst van de Heiland, en delibereer niet voortdurend over rolpatronen.

Door Zijn bloed heeft de Heiland de zonden teniet gedaan.
Laten mannen en vrouwen hun zo verschillende gaven maar inzetten tot Zijn lof en eer.
Mannen en vrouwen kunnen samen op weg gaan naar de toekomst met God. Want de hemeldeur is ontsloten!

Noten:
[1] Citaat van https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/minister-wil-traditionele-rolpatronen-doorbreken ; geraadpleegd op maandag 9 september 2019.
[2] Zie hiervoor https://www.socialevraagstukken.nl/column/het-nieuwe-verdelen-het-traditionele-rolpatroon-op-de-schop/ ; geraadpleegd op maandag 9 september 2019.
[3] Hebreeën 9:26.
[4] Hebreeën 9:18-21.
[5] Nederlands Dagblad, maandag 9 september 2019, p. 7; rubriek Blogs en bladen.
[6] Heidelbergse Catechismus – Zondag 30, antwoord 80.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.