gereformeerd leven in nederland

11 oktober 2019

Boerenprotest

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Dinsdag 1 oktober 2019 – op het Malieveld wordt geprotesteerd door zo’n tienduizend boze boeren. Hun probleem: er is te weinig erkenning voor het werk van agrariërs. Iemand zegt: “‘Je wilt voor de voedselvoorziening toch niet afhankelijk worden van het buitenland? Wij boeren op zo’n hoog niveau hier’. Voor haar is deze dag geslaagd als er ten minste meer erkenning voor het boerenbedrijf komt. ‘En werkbare regels, volgens beleid dat gericht is op de langere termijn’”[1].

Erkenning voor het werk van onze boeren: dat is een goede zaak.
En wij kunnen zeer waarschijnlijk best begrip opbrengen voor die melkveehouder die zegt: “‘In Nederland worden we neergezet als milieucriminelen en dierenmishandelaars. Laatst stond ik op mijn land met koeien. Het was een zonnige dag. Ik ben vliegtuigstrepen gaan tellen. Het waren er 35. Wie is dan de grote vervuiler?”.

Maar er gaat nog iets boven dat alles uit. Boven dat alles troont Iemand.
De God van hemel en aarde moet erkend worden als de Schepper van alles wat bestaat.
De dichter van Psalm 33 zegt:
“Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt,
door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht”[2].
Dat moeten wij inzien.
Dat moeten wij accepteren.

Want dan gaan agrariërs en beleidsmakers zien voor Wie zij het doen.
Dat boeren gerespecteerd moeten worden is een waarheid als een koe. Maar Paulus schrijft in Romeinen 13 ook: “Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld”.
Agrariërs en regeerders functioneren allen onder het barmhartige gezag van de goede God. Als wij dat beseffen komen de verhoudingen meteen wat anders te liggen.

Psalm 33 is eerst en vooral een lied voor de kerk. Leest u de inzet van dit lied maar:
“Zing vrolijk in de HEERE, rechtvaardigen!
Een lofzang past de oprechten”[3].
Maak maar vrolijke muziek voor God!, roept de dichter uit.
Er is een goede reden om blij te zijn. Want de Here is trouw. Hij is rechtvaardig. Hij gaat vol liefde met al Zijn schepselen om. De hemelse God doet, dag aan dag, de organisatie en de planning van heel de schepping. Hij heeft de zaak in de hand!

Dat moet de kerk in de wereld proclameren. De kerk moet het in de wereld blijven zeggen: wij leven en werken allemaal onder de Regeerder van deze aarde. De kerk moet laten zien hoe de verhoudingen werkelijk liggen: de burgers krioelen, de volken woelen – maar God in de hemel troont daarboven!

Het is van belang om het bovenstaande goed tot ons door te laten dringen.
Men kan best begrip opbrengen voor het boerenprotest.
De regelgeving voor de agrarische wereld is niet bepaald eenduidig. Milieuregels veranderen met de snelheid van het licht, en worden in rap tempo strenger. Voorbeeld: fosfaatrechten zijn hier en daar een immens zwaar blok aan het been[4].
Als vanuit D66 eensklaps wordt geroepen dat de veestapel gehalveerd moet worden, is dat wel erg kort door de bocht; en bovendien is het een trap tegen allerlei benen die tóch al zeer deden. Hier geldt: de toon maakt de muziek.
Maar het is evenzeer waar dat duizenden boeren met hun trekker de snelwegen op gingen en aldus een verkeerschaos veroorzaakten. Men kan zeggen: het betreft een protest, en dan gaat dat zo. Intussen is dat gewoon verboden. Punt.
Wie allerlei dilemma’s wil ontstijgen, moet zich realiseren dat boeren, burgers en buitenlui in dienst staan van de hemelse Heer!

Hoe moet het nu verder? Het is een vraag die velen bezighoudt: levert dat boerenprotest nog iets concreets op?
De dichter van Psalm 33 gaat in gebed:
“Laat Uw goedertierenheid over ons zijn, HEERE,
zoals wij op U hopen”[5].
De kerk krijgt hier les in bidden. We mogen en moeten in gebed naar onze goede God toegaan. En bij Zijn troon mogen wij om hulp vragen: ‘wij hebben voor al onze problemen geen passende oplossing, maar U bent almachtig; help ons toch!’
Die bede om hulp mogen wij allen opzenden tot God. Dat is een bede om hulp voor boeren. Maar het is – als het goed is – ook een gebed om hulp voor regeerders en andere beslissers.

Noten:
[1] Geciteerd uit: “Boze boeren eisen dat er een einde komt aan de ‘Haagse fratsen’”. In: Nederlands Dagblad, woensdag 2 oktober 2019, p. 4 en 5.
[2] Psalm 33:6.
[3] Psalm 33:1.
[4] Zie hierover https://www.boerderij.nl/Boerenleven/Artikelen/2018/5/Wat-zijn-de-dilemmas-van-boeren-286033E/ ; geraadpleegd op woensdag 2 oktober 2019.
[5] Psalm 33:22.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.