gereformeerd leven in nederland

21 oktober 2019

Zout zonder toevoegingen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Waarom gaat het niet zo best met diverse kerkgenootschappen in Nederland?
Mattheüs 5 geeft het antwoord.
“U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden”[1].
Als het zout smakeloos wordt, kan men het niet zo goed niet in het eten doen. Met andere woorden: dan is de kerk geen kerk meer.

Hoe wordt zout smakeloos?
Kijkend naar het verleden is het antwoord: “Het zout in die tijd was vermengd met allerlei stoffen, die het konden doen bederven. Flavius Josephus vermeldt dat Herodes een voorraad zout uit de tempelbewaarplaats, die bedorven was, in de voorhoven liet gooien en zo door de mensen liet vertrappen. Dat verklaard waarom zout smakeloos kon worden…”[2].
Het is dus zaak om het zout zuiver te houden. Oftewel: het is van het hoogste belang om het Woord helder te brengen, niets weg te moffelen en er niets bij te verzinnen.

Ergens werd geschreven: “Van de woorden van de HEERE wordt verder gezegd, dat zij zevenvoudig gelouterd zijn in een aarden smeltkroes. Als we letten op de talen die door mensen gesproken worden, zien we een smeltkroes. Sinds de Babylonische spraakverwarring hebben vele talen zich eeuwenlang aangepast, veranderd, vernieuwd; sommige zijn verdwenen. Maar het Woord van God is blijven bestaan, als een rots in de branding; het heeft niets van zijn glans verloren”.
En:
“Nu heeft God Zich in dat menselijke taalgebeuren gemengd: Hij heeft Zijn woorden gesproken, in het Hebreeuws en in het Grieks. Het zijn zuivere woorden, er zitten geen fouten in. Er is van Zijn bedoeling niets verloren gegaan in een vertaalslag. Maar hoe gaat de verdere communicatie naar de mensen toe, de ontvangers? Een eerste voorwaarde is dat de ontvanger wil luisteren. Als die wil er niet is, is er zelfs geen sprake van communicatie. Wil iemand wel luisteren naar Gods Woord, dan is het de vraag of hij Hebreeuws en Grieks kan verstaan. Meestal is dit niet het geval. Dus moeten de zuivere woorden van God vertaald worden om de ontvangende mens te kunnen bereiken. Wel, daar is inmiddels in ruime mate voor gezorgd. Het is echter wel een eerste vertaalslag. Een vertaling is nooit volmaakt; bovendien is er verschil in kwaliteit. Elke vertaling is in feite mensenwerk. Daarnaast veranderen talen, wat kan betekenen dat de boodschap minder goed overkomt.
Tenslotte komen we bij de ontvanger van Gods Woord zelf. Luistert hij/zij voor honderd procent, zich bewust van Degene, Die spreekt, van het gedegen zilver? Of gaat hij uit van zijn eigen denkbeelden, zijn eigen denkvermogen en selecteert hij alleen datgene wat daarmee overeenkomt of daarbij past? Hierdoor kan de boodschap van God niet volledig doorkomen. Er is sprake van filters, een soort selectieve doofheid”.
En:
“In feite heeft God het materiële bedacht en geschapen, door Zijn Woord – Johannes 1! We kunnen wel iets zeggen over het denkvermogen van God. Wat Hij geschapen heeft, heeft Hij eerst bedacht! Als wij dat dan vergelijken met wat wij bedenken en maken… Wij maken eigenlijk slechts gebruik van wat er al is, wat reeds in de materie verborgen is… De gedachten van de mens stellen dus niets voor in vergelijking met de gedachten van God”[3].

Dus:
* talen evolueren, maar Gods Woord verandert niet
* een goede vertaling die de blijde Boodschap in heldere taal overbrengt is van groot belang
* selectieve doofheid is een ramp voor de kerk
* Gods gedachten gaan ver, zeer ver, boven menselijk denkwerk uit.

Vooral die laatste twee aandachtspunten moeten vandaag de dag geaccentueerd worden.
De predikant moet laten staan wat er staat.
En de luisteraars mogen niet weglopen als het Evangelie hen niet welbehaaglijk is. Integendeel – zij moeten een Berea-houding hebben. U weet wel, die attitude van Handelingen 17: “… zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren”[4].

Het probleem is dat heel wat kerkmensen in onze tijd de grondhouding van Richteren 21 hebben: “…eenieder deed wat juist was in zijn ogen”[5]. Oftewel: ieder doet waar hij of zij, kerkelijk bezien, zin in heeft.

Bij dit alles komt nog dat wij tegenwoordig heel wat vervangers van zout ter beschikking hebben. Als daar zijn: basilicum, bieslook, dille, koriander, de maggiplant, munt, oregano, peterselie, rozemarijn, salie, selderij en tijm; of combinaties daarvan. En nog is het einde niet[6].
Een oude wijsheid zegt dat verandering van spijs doet eten. Maar dat geldt vandaag de dag ook in de kerk. Velen zijn niet zo gecharmeerd van het zout. Men kiest voor basilicum, voor bieslook – en wat daar verder volgt, zie boven.
Welnu – Gods Woord houdt het eenvoudig bij zout. En laten gelovige kerkmensen het zich maar realiseren: dat betreft zout zonder toevoegingen.

Noten:
[1] Mattheüs 5:13.
[2] Geciteerd van http://www.bijbelaantekeningen.nl/files/subject?515 ; geraadpleegd op maandag 14 oktober 2019.
[3] Geciteerd van https://www.amen.nl/artikel/1127/het-woord-van-god-is-rein-en-zuiver ; geraadpleegd op maandag 14 oktober 2019.
[4] Handelingen 17:11 b.
[5] Richteren 21:25.
[6] Zie https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/kruiden-en-specerijen.aspx#blok13 ; geraadpleegd op maandag 14 oktober 2019.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.