gereformeerd leven in nederland

5 november 2019

De eenvoud van het ware Woord

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Ten diepste zijn mensen heel eigenwijs. Zondig, vooral. Want zij ontkennen massaal Gods scheppingskracht. Paulus legt daar de vinger bij in Romeinen 1: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn”[1].
Wie goed kijkt, kan het maar moeilijk ontkennen: het creëren van de schepping gaat mensen boven de pet. De Enige die de schepping kan maken en breken is God.

Romeinen 1 is een hoofdstuk waarin de scherpe tegenstelling tussen geloof en ongeloof in het licht wordt gezet.
De apostel Paulus schrijft: “Want ik schaam mij niet voor het ​Evangelie​ van ​Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de ​Jood, en ook voor de Griek. Want de ​gerechtigheid​ van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven”[2].

De Goddelijke scheppingskracht wordt door massa’s mensen zo snel mogelijk weggemoffeld.

Nu het hier om gaat is het goed een ogenblik aandacht te vragen voor de christelijke apologeet en filosoof William Paley (1743-1805)[3].
Eens vergeleek hij een steen met een horloge. Hij concludeerde “dat het horloge een maker moet hebben gehad, dat er op zeker moment en op een of andere plaats een ontwerper was -of meerdere-, die het gemaakt en ontworpen heeft voor het doel waar het uiteindelijk ook aan beantwoord. De ontwerpers begrepen de constructie en bedachten haar functie”.
Een horloge zit enorm ingewikkeld in elkaar. Dat kan niet door toeval ontstaan zijn. Daar móet wel een Ontwerper mee bezig geweest zijn.
En Richard Dawkins, een vooraanstaand evolutiebioloog, zegt: “We hebben gezien dat alle levende dingen te onwaarschijnlijk en te mooi ‘ontworpen’ zijn om zomaar vanzelf te zijn ontstaan door toeval”[4].

Ergens anders staat geschreven: “Het DNA van de mens bestaat uit miljarden karakter tekens met informatie. Wetenschappers noemen het ‘the book of life’. We weten dat informatie niet uit het niets kan ontstaan. Het zou gek zijn als we zouden zeggen dat een boek zichzelf zou hebben geschreven. Net als een software programma tot stand komt door een programmeur, geloven wij dat er iemand achter de complexe code zit, ons DNA”.
En:
“De natuur zit ontzettend knap en complex in elkaar. Er bestaan dieren die nu niet zouden kunnen leven als ze bepaalde functies of lichaamsdelen niet altijd hadden gehad – zie bijvoorbeeld de bombardeerkever”.
En:
“Hoe komt het dat we onderscheid kunnen maken tussen goede en kwade keuzes? Waarom vinden we het erg als twee auto’s op elkaar inrijden als we volgens evolutietheorie slechts bacteriën/atomen zijn die een chemische reactie laten plaatsvinden? Waarom vinden we moord erg? Je geweten spreekt je aan wanneer dit plaatsvindt en juist dat is iets wat de evolutietheorie nooit heeft kunnen verklaren. Waar komt je geweten vandaan?”[5].

Meer dan duizend wetenschappers verklaarden op een officiële website: “We are skeptical of claims for the ability of random mutation and natural selection to account for the complexity of life. Careful examination of the evidence for Darwinian theory should be encouraged”[6]. Hetgeen, in het Nederlands overgezet zijnde, wil zeggen: wij staan sceptisch tegenover claims voor het vermogen van willekeurige mutatie en natuurlijke selectie om de complexiteit van het leven te verklaren; zorgvuldig onderzoek van het bewijsmateriaal voor de theorieën van Darwin dient te worden aangemoedigd.

Het dient ronduit gezegd te worden: de Creator moet de eer krijgen die Hem toekomt!

Laten we nog een ogenblik bij Romeinen 1 verwijlen. Daar staat: “Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien”.
Een exegeet tekent daarbij het volgende aan.
“De eeuwige kracht en goddelijkheid van God, worden uit zijn werken met het verstand doorzien. Deze laatste twee woorden zijn de vertaling van twee Griekse werkwoorden:
Verstand: in het Grieks kathorao. Te vertalen als: naar beneden kijken, van boven bekijken, inzien, peilen, doorzien.
Doorzien: in het Grieks noeo. Te vertalen als: in de geest bemerken, bespeuren, begrijpen, inzien.
Een mens kan God, die eeuwig is, niet met het verstand doorgronden. Daarom heeft God Zich geopenbaard in Zijn Woord de Bijbel. Door te aanvaarden dat de Bijbel het getuigenis van de Waarheid is, zal men ontdekken wie God is”[7].

Via combinatie en deductie ontwikkelen intelligente mensen allerlei theorieën over van alles en nog wat. Alleen maar: als het gaat over de schepping wil men met eigen ogen zien dat God alles geschapen heeft; zolang men dat niet ziet gelooft men Gods Woord niet.
D. Holwerda schrijft: “De mens kan zich met behulp van die zichtbare schepselen toch wel een gedachte vormen van Gods macht en verhevenheid. Maar de zondeval is gekomen: de mens zocht openbaring waar ze hem verboden was en draaide Gods ware openbaring de rug toe. Nu krijgt hij dwaasheid voor wijsheid.
Kenmerkend voor de afval van God is steeds weer: de zichtbare uitbeelding van den Schepper. Bij alle heidenen zien we dat. Vandaar dat God tegen die zonde zo speciaal waarschuwt en het Zijn volk inprent: Ik openbaarde mij aan uw hart via uw oor, maar niet aan uw oog”[8][9].

Romeinen 1 dringt er bij ons op aan: mensen, houdt het geloof vast! En misschien zeggen wij dan: dat is te eenvoudig. Misschien zeggen wij dan: wetenschappelijk onderzoek van de evolutietheorie is een uitdaging; en wellicht klopt die theorie toch wel…
Laten wij ons niet vergissen!
Laten wij het maar bij de eenvoud van het ware Woord houden: “Want ik schaam mij niet voor het ​Evangelie​ van ​Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft[10].

Noten:
[1] Romeinen 1:20.
[2] Romeinen 1:16 en 17.
[3] Zie voor meer informatie over William Paley https://nl.wikipedia.org/wiki/William_Paley ; geraadpleegd op maandag 28 oktober 2019.
[4] Geciteerd van https://answersingenesis.org/nl/antwoorden/bestaat-god-echt/ ; geraadpleegd op maandag 28 oktober 2019.
[5] Geciteerd van https://www.huisvangod.nu/preken/schepping-vs-evolutie/ ; geraadpleegd op dinsdag 29 oktober 2019.
[6] Geciteerd van https://dissentfromdarwin.org/; geraadpleegd op dinsdag 29 oktober 2019.
[7] Geciteerd van http://www.delevensschool.org/nl/romeinen-120-verstand-doorzien/ ; geraadpleegd op dinsdag 29 oktober 2019.
[8] D. Holwerda, “O Diepte des Rijkdoms; schetsen Schriftstudie op Romeinen”. – Utrecht: Nederlandsche Bond van (vrijgem.) J.V. op G.G., Bond van Gereformeerde M.V. in Nederland, 1949. – p. 12.
[9]
D. Holwerda (1920-2011) was lange tijd hoogleraar Grieks en Latijn aan de Rijksuniversiteit Groningen.
[10] Romeinen 1:16 a.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.