gereformeerd leven in nederland

2 december 2019

De nieuwe stad

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Een zichzelf respecterende stad doet aan stadsvernieuwing. U weet vast ongeveer hoe dat gaat. Oude huizen verdwijnen. Er komen nieuwe huizen voor in de plaats. Men werkt driftig aan imagoverbetering. En aan een goed sociaal leefklimaat.
Kort samenvattend komt het erop neer dat alle wijkgenoten in een nette buurt willen wonen. Men wenst een onderkomen zonder schimmel, tocht of een hoge energierekening. Als het een beetje meezit denkt men ook na over de aanpak van armoede. En over veiligheid[1].

In Gods Woord gaat het ook over een veilige stad.
Die veilige stad is echter eerst en vooral een heilige stad.
Leest u maar mee in Ezechiël 48.
“En de naam van de stad zal vanaf die dag zijn: DE HEERE IS DAAR”.
Dat zijn de laatste woorden van dat hoofdstuk[2].
En ook van het laatste visioen van de profeet Ezechiël. Dat visioen wordt beschreven in Ezechiël 40-48.
De woordvoerder van God geeft een beeld van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
Het loont de moeite om een ogenblik naar de skyline van die metropool te kijken[3].

Dominee A.J. van den Herik – lid van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk – zei over voornoemd visioen eens: “Opvallend is de enorme uitgebreidheid van dit visioen: negen lange hoofdstukken. Ze bestaan uit een zeer gedetailleerde beschrijving van de tempel, eredienst, een nieuw land et cetera. Daarnaast is het bijzonder dat dit visioen in al z’n gedetailleerdheid en realisme heel surrealistisch is. Dit Bijbelgedeelte gaat boven onze werkelijkheid uit en past niet in onze wereld”.

En verder:
“Na hoofdstuk 11 wordt Gods oordeel uitgesproken over:
* het land
* het volk
* de tempel
* de stad
* de vorst
In het eerste gedeelte van Ezechiël wordt het oordeel over deze vijf dingen uitgesproken. Vervolgens wordt Gods genade uitgestort. Er komt een nieuw land, stad, volk, tempel en vorst. Dat wil zeggen dat de dingen worden omgekeerd. Onderweg komt het volk tot vernieuwing. Het volk loopt vast. In hoofdstuk 40 wordt de onheilsgeschiedenis omgekeerd naar heilsgeschiedenis”.

Wat is de boodschap van dit visioen?
“De kern van Ezechiël is de verheerlijking van Gods Naam. God kan eigenlijk niet wonen onder een volk dat tegen Hem ingaat. De boodschap van het slot van Ezechiël is: het komt goed. God kan wel bij Zijn volk blijven wonen”[4].
Oftewel: God komt onder de mensen wonen; alles wordt nieuw.

“DE HEERE IS DAAR” – in de Herziene Statenvertaling staat de naam van de nieuwe stad in hoofdletters vermeld. Waarom? Antwoord: in die woorden zit het grootste wonder van de wereld: God gaat bij zondige mensen wonen. De heilige God laat mensen niet in het moeras van zonde en ellende zitten!

Er komt vrede in de nieuwe stad
Jesaja beschrijft die in hoofdstuk 11: “Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn ​heilige​ berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de Wortel van ​Isaï​ er zijn, Die zal staan als ​banier​ voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn”[5].

De complete stad wordt heilig.
De profeet Zacharia maakt daar in hoofdstuk 14 een tekening van: “Op die dag zal op de bellen van de paarden staan: ​HEILIG​ VOOR DE HEERE. En de ​potten​ in het huis van de HEERE zullen zijn als de sprengbekkens voor het ​altaar. Ja, al de ​potten​ in ​Jeruzalem​ en in Juda zullen voor de HEERE van de legermachten ​heilig​ zijn, zodat allen die willen ​offeren, zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen ​Kanaäniet​ meer zijn in het huis van de HEERE van de legermachten”[6].

Het is duidelijk dat dit alles ver boven onze realiteit uit gaat.
En ja, er blijven vragen over. Zoals bijvoorbeeld: wordt alles vernieuwd, of wordt alles helemaal nieuw?
In Handelingen 3 gaat het om herstel: “Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn ​heilige​ profeten door de eeuwen heen”[7].
In 2 Petrus 3 wordt echter geschreven over “de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten”[8]. En daar staat dan bij: “Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar ​gerechtigheid​ woont”[9].

Laten wij het er maar op houden dat ons zicht op het door God in gang gezette vernieuwingsproces nog zeer gebrekkig is.
DE HEERE IS DAAR – in het Hebreeuws staat daar Jehoesjamma. Het gaat dus van Jeruzalem naar Jehoesjamma. Die twee namen lijken een beetje op elkaar. Maar de tweede naam is veel belangrijker dan de eerste![10]

Ezechiël 48 staat nog altijd in onze Bijbels.
Wij lezen dat Schriftgedeelte in een onzekere tijd. Men schrijft: “Al jaren horen we bij de gelukkigste landen ter wereld. Maar toch. Wie de krant leest en sociale media volgt, merkt dat de stemming vaak anders is, somberder. De flexibilisering van werk, pensioenen, het woningtekort, de stand van het onderwijs, klimaatdreiging, vermogensongelijkheid… Eerder dan het goede nieuws omarmen we het slechte nieuws, ter bevestiging van een breed gevoel van onzekerheid”.
En wat kunnen we daaraan doen?
Men schrijft onder meer: “Zekerheden zullen zich veel meer op individueel niveau moeten ontwikkelen. Meer keuzevrijheid en vertrouwen krijgen leiden immers vaak tot meer persoonlijk welbevinden en een gevoel van meer zekerheid. Door bijvoorbeeld verplicht maar individueel te sparen -via een percentage van de loonsom of omzet- kunnen mensen zelf besluiten wanneer ze hun ‘rekening’ aanspreken om zekerheden te creëren”[11].
Welnu, het is de Verbondsgod die Hoogstpersoonlijk zekerheden creëert.
God is alles in allen: dat is het hoogtepunt van de heilshistorie!

Noten:
[1] Zie hierover bijvoorbeeld https://www.dvhn.nl/groningen/Selwerd-voorop-bij-nieuwe-stadsvernieuwing-in-Groningen-23535335.html ; geraadpleegd op woensdag 27 november 2019.
[2] Ezechiël 48:35.
[3] De keuze voor Ezechiël 48 heeft onder meer te maken met het feit dat de vrouwenvereniging ‘Bouwen en bewaren’ van De Gereformeerde Kerk Groningen – de vrouwenvereniging waar mijn vrouw lid van is – afgelopen donderdag, 28 november 2019, vergaderde over Ezechiël 40-48. Dit artikel gaf mijn vrouw enige nadere oriëntatie op dit Schriftgedeelte. Vandaag publiceer ik dit stuk ook op deze plaats.
[4] De citaten komen van https://cip.nl/60029-vijf-vragen-over-het-slotvisioen-van-ezechiel ; geraadpleegd op woensdag 27 november 2019.
[5] Jesaja 11:6-10.
[6] Zacharia 14:20 en 21.
[7] Handelingen 3:21.
[8] 2 Petrus 3:12.
[9] 2 Petrus 3:13.
[10] Zie hierover ook https://www.terdege.nl/artikelen/bijbelstudie-de-heere-de-stad ; geraadpleegd op woensdag 27 november 2019.
[11] Geciteerd van https://www.socialevraagstukken.nl/zoeken-naar-nieuwe-zekerheden-in-onzekere-tijden/ ; geraadpleegd op woensdag 27 november 2019.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.