gereformeerd leven in nederland

5 december 2019

Voltijds in Gods dienst

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: ,

“Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd”.
Met deze wens uit 2 Petrus 1 kunnen wij de dag wel in[1]!
Wij hebben alles wat wij nodig hebben. Onze persoonlijke standaarduitrusting is in orde.
Wij hebben kracht van God ontvangen om voltijds in Zijn dienst te staan.
Hij heeft ons geroepen.
Apart gezet – weg uit de dagelijkse sleur.
Apart gezet in een samenleving die alleen maar voor zich uit kijkt en dan allerlei problemen ziet opdoemen.
Hij bevrijdt ons uit het bedorven leefklimaat van de zonde. Hij zorgt ervoor dat wij in het milieu van de hemelse God kunnen blijven. Op elk moment van de dag of nacht is de troonzaal geopend: wij kunnen onze God aanbidden, en om Zijn bijstand vragen. De Heilige Geest woont in ons hart: van Zijn wijsheid kunnen wij altijd gebruik maken![2]
Wat kan ons nog gebeuren?

In welke context staat dat stimulerende citaat?
In deze brief van Petrus staat:
* de aanmoediging om standvastig te blijven
* een waarschuwing voor dwaalleraren
* een herinnering aan de wederkomst[3].

Er zullen, zegt Petrus, mensen komen die een Evangelie brengen dat afwijkt van Gods Woord. En zij zullen aardig wat volgelingen krijgen.
Waar gaat het om? Antwoord: Petrus heeft met name het oog op onzedelijk gedrag op seksueel gebied. Elke vrouw is – zo schrijft een exegeet – iemand “waarmee potentieel overspel gepleegd kan worden”. Men vindt het bovendien heerlijk op klaarlichte dag te fuiven. “Het nachtleven wordt naar overdag verschoven”. Men “geniet er gulzig van om in weelde te baden”.
En: “Wanneer door sommigen naar hartenlust wordt gefeest, ontaardt de gemeenschappelijke maaltijd in een orgie van eigenliefde. Dan is de eenheid aan tafel een illusie”[4].

Wie het bovenstaande overziet, ontwaart zonder moeite trekken van de Nederlandse samenleving van 2019.
Metoo en andere seksuele uitspattingen blijven maar actueel.
Als het even kan moet je genieten; dat anderen daaraan niet kunnen meedoen doet er niet zoveel toe. Behalve dan met Kerst misschien.
Het gaat om zelfrespect, wat anderen doen moeten zij zelf weten…
Ten diepste verandert er in de wereld niet al te veel.
Zo lijkt het althans.

Maar niets is minder waar.
De God van hemel en aarde toont, als Hij zijn kinderen roept, Zijn schitterende wondermacht[5]. Hij heeft macht over mensen, zodat zij bereid zijn om hun Heiland te volgen. Net zoals in Marcus 1: “En ​Jezus​ zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u ​vissers​ van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem”[6].
Dat mogen wij laten zien, ook vandaag weer.

Nu gaat dat volgen enigszins onbeholpen.
De Heidelbergse Catechismus formuleert het treffend: “Wij zijn van onszelf zó zwak, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden, en bovendien houden onze doodsvijanden – de duivel, de wereld en ons eigen vlees – niet op ons aan te vechten”. “De ​duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden”, schrijft Petrus in zijn eerste algemene brief[7].
Daarom moeten wij dagelijks bidden: “wil ons toch staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij in deze geestelijke strijd niet het onderspit delven, maar altijd krachtig tegenstand bieden, totdat wij uiteindelijk de volkomen overwinning behalen”[8].

Petrus lijkt het in onze oren te toeteren: u kent God toch? U weet toch hoe de heilshistorie culmineert in het lijden, het sterven en de opstanding van onze Heiland? Nou dan!
Volgelingen van Jezus Christus hebben de zwaarste bewapening die maar denkbaar is: Zijn Woord.

“Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden”.
Gelovige kerkmensen weten het zeker: dat zal gebeuren!
Immers – wij hebben te maken met een schitterende wondermacht die zijn weerga in hemel en op aarde niet kent!

Noten:
[1] 2 Petrus 1:2 en 3.
[2] Zie hierover ook https://www.oudesporen.nl/Download/OS1734.pdf , p. 223; geraadpleegd op vrijdag 29 november 2019.
[3] Zie https://christipedia.miraheze.org/wiki/Tweede_brief_van_Petrus ; geraadpleegd op vrijdag 29 november 2019.
[4] De citaten komen uit: P.H.R. van Houwelingen, “2 Petrus en Judas – Testament in tweevoud”. – Kampen: Uitgeverij Kok, 2007. – derde druk. – p. 69.
[5] De term is van P.H.R. van Houwelingen, a.w., p. 31.
[6] Marcus 1:17 en 18.
[7] 1 Petrus 5:8.
[8] De citaten uit de Heidelbergse Catechismus zijn te vinden in Zondag 52, antwoord 127.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.