gereformeerd leven in nederland

6 december 2019

De spiegel van Jesaja 1

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

In onze tijd komen mensen in deze tijd nogal eens samen. Er wordt heel wat vergaderd, geworkshopt en geconfereerd.
Over het klimaat bijvoorbeeld. In de afgelopen week is in Madrid een grote klimaattop begonnen. Vijfentwintigduizend deelnemers zijn er.
Waarom komt men bijeen? Antwoord: de klimaatdoelen worden niet gehaald, zeggen de wereldleiders. Er moet meer worden gedaan, en wel snel. Het moet maar eens klaar zijn met die mooie praatjes. Er moet actie komen. Keiharde actie!

We moeten de aarde redden, zeggen de mensen. Het lijkt wel alsof er een oorlog met de natuur is uitgebroken. Wie wint er? De destructieve mens of de zichzelf ontplooiende en daaraanvolgend florerende natuur?
Bij dit alles wordt de naam van God niet of nauwelijks genoemd. Dat heeft niet zoveel zin, lijkt het. Want het redden van de natuur, dat moet je zelf doen. De algemene opinie lijkt te zijn dat hogere machten daar niet bij helpen.

Een stimulans als ‘Laten wij aanbidden die Koning’ is niet aan die klimaatijveraars besteed. U weet het vast wel: dat is een regel uit het bekende Kerstlied ‘Komt allen tezamen’[1].

Trouwens – aan die stimulans ‘laten wij aanbidden’ hebben de mensen in Jesaja’s tijd ook geen boodschap. Leest u maar wat de Here in Jesaja 1 zegt: “Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt: Ik heb ​kinderen​ grootgebracht en doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen”[2].

Over Jesaja 1 werd op deze plaats al eens geschreven: “In Jesaja 1 gaat het over Gods volk. Israël is in opstand gekomen.
Dat is ongelooflijk dom. Een koe herkent de boer die hem verzorgt. Een ezel weet welke man of vrouw zijn eigenaar is. Maar Israël? Dat volk herkent Zijn Schepper niet eens!
Israël is bij God vandaan gewandeld. Israël heeft zonde op zonde gestapeld. Israël trekt zich van God geen klap meer aan. Hoe hard God Zijn volk ook slaat, er is niemand die luistert. Er is niemand die begrijpt dat God Zelf ingrijpt!
Israël is, op de keper beschouwd, zwaar gewond. Israël is weinig meer dan een verwaarloosde woestenij; land dat opnieuw ontgonnen moet worden! Heeft Israël God dan totaal vergeten? Nou nee. De offers worden in Israël nog netjes gebracht. De godsdienst wordt nog ijverig gepraktiseerd. Maar weet u wat het is? Het gebeurt allemaal voor de vorm.
Israël is een land vol keurige kerkmensen, daar niet van. Maar intussen gaat men z’n eigen gang. En dat vinden zij zo prettig, jaja; en daarom zingen zij blij. Intussen dendert Israël van het onrecht. Intussen is Israël ten diepste een criminele natie geworden. Intussen is in Israël de corruptie overal.
Hoe moet dat verder?”[3].

Een exegeet tekent bij de inzet van Jesaja 1 aan: “Opvallend is dat God hier geen concrete zonden noemt, maar de kern van het probleem belicht, namelijk de opstand van het volk tegen Hem. Uit die zondige basishouding komen immers alle concrete zonden voort. Het is dan ook diep tragisch dat het volk zich, tegen beter weten in, lossnijdt van God die zijn levensbron en bestaansreden is”[4].

Johannes Calvijn maakt het zo mogelijk nog duidelijker: God laat weten “dat zij door geen enkele weldaad binnen de perken der gehoorzaamheid gehouden konden worden. Dat zij zich geheel en al van Hem afgekeerd hadden en van Hem vervreemd waren, evenals een zoon, die het ouderlijk huis verlaat en geen hoop op verbetering overlaat. Het is zeker iets monsterachtigs, als zonen hun vaders niet gehoorzaam zijn, en dan nog wel zo’n milde Vader, Die voortdurend zorg draagt voor de zijnen”[5].
Ja, het is een dolle boel in Jesaja 1!

Daar gaat de God van hemel en aarde wat aan doen!
Iemand geeft van de profetie van Jesaja de volgende samenvatting: “Het begint met de aanklacht over hun zonden en een oproep tot bekering. Daarop volgen Zijn belofte om hen die gehoorzamen, het gelovig overblijfsel, te zegenen, en Zijn dreiging om hen die onwillig zijn, de goddeloze massa van het volk, te oordelen. Nadat het oordeel is voltrokken en loutering heeft plaatsgevonden, zal Gods zegen in het vrederijk door Zijn Messias tot Israël en via Israël tot de volken komen”[6].

Jesaja 1 is een aanklacht tegen het tamelijk dwaze gedoe van Israël.
Maar Jesaja 1 is ook een spiegel voor de mallotige menigte van zogenaamd zelfredzame probleemoplossers van de eenentwintigste eeuw.
Alleen maar – het aantal klimaatzeloten dat in Madrid in die spiegel kijkt zal, naar verwachting, zeer beperkt zijn. Want ten diepste verandert de zondige mensheid niet. Van nature keren alle wereldburgers zich van God af.
Jesaja 1 wijst gelovige kinderen op het klimaat waarin zij leven. De God van het verbond brengt kinderen groot. De God van het verbond laat het Evangelie horen: er is slechts toekomst als u zich naar Mij toe keert.
Dat geldt voor klimaatfanaten. En ook voor alle andere mensen.

Noten:
[1] De tekst en muziek van dit lied komen uit 1743. Men schrijft die meestal toe aan de Brit John Francis Wade (1711-1786). Het lied is echter van oorsprong Portugees. Het werd in 1640 al uitgevoerd! Zie hiervoor https://nl.wikipedia.org/wiki/Adeste_fideles .
[2] Jesaja 1:2 en 3.
[3] Geciteerd uit mijn artikel ‘Victorie in de volkerenwereld’, hier gepubliceerd op 22 februari 2019. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2019/02/22/victorie-in-de-volkerenwereld/ .
[4] Geciteerd van de online versie van de Studiebijbel; commentaar bij Jesaja 1:2; geraadpleegd op maandag 2 december 2019.
[5] J. Calvijn, “Verklaring van de Bijbel – Jesaja” – uit het Latijn vertaald door W.A. de Groot. – Kampen: De Groot Goudriaan, 2004. – p. 20.
[6] Geciteerd van https://www.oudesporen.nl/Download/OS2033.pdf , p. 55; geraadpleegd op maandag 2 december 2019.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.