gereformeerd leven in nederland

10 december 2019

Een kwestie van leven of dood

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Met Samaria loopt het niet best af. Dat land wordt zwaar gestraft.
Het gaat behoorlijk te keer. De hele boel gaat plat.
Dat lezen wij in Jesaja 28.
Kijkt u maar mee: “Wee de trotse ​kroon​ van de dronkaards van Efraïm, en een verwelkende bloem, een schitterend ​sieraad op het hoofd van de vruchtbare vallei van hen die geveld zijn door de ​wijn. Zie, de Heere heeft iemand die sterk en machtig is als een hagelstorm, een storm van verderf. Zoals een vloed van geweldige, alles wegspoelende wateren werpt hij ze hardhandig ter aarde. Met voeten zal vertrapt worden de trotse ​kroon​ van de dronkaards van Efraïm. En de verwelkende bloem van zijn schitterend ​sieraad op het hoofd van de vruchtbare vallei zal zijn als een vroege ​vijg​ vóór de zomer: als iemand die ziet, slokt hij die meteen op uit zijn hand”[1].

Samaria is de hoofdstad van het tienstammenrijk.
De stad ligt op een berg. De bewoners wanen zich veilig. Wie op een berg woont is schier onaantastbaar. Vijanden kan men aan zien komen. Strijd leveren op een berg is bovendien uiterst ongemakkelijk. Kortom – wie doet je wat?
Welnu, zegt de Here, Ik zal u laten zien hoe onaantastbaar u bent…
In 2 Koningen 17 zien we wat het resultaat van het Goddelijk ingrijpen is: “Vervolgens trok de ​koning​ van ​Assyrië​ het hele land door. Hij trok ook op naar Samaria en ​belegerde​ het drie jaar lang”[2].

Wordt Gods volk helemaal uitgeroeid? Blijft er helemaal niets van over?
Waar is Gods trouw eigenlijk gebleven?…
Vrees niet!
Want God heeft Zijn verbond niet vergeten. Want in Jesaja 28 staat ook: “Op die dag zal de HEERE van de legermachten tot een schitterende ​kroon​ en sierlijke krans zijn voor het overblijfsel van Zijn volk”[3].
Met andere woorden: de kerk van het Oude Testament blijft overeind. Gedecimeerd weliswaar, maar toch.

In Samaria zegt men: we hebben een verdrag met Egypte gesloten. Als de troepen uit Assyrië binnenkomen, dan hebben we aan Egypte een trouwe bondgenoot. In Bijbelse taal klinkt dat als: “… u zegt: Wij hebben een ​verbond​ gesloten met de dood, en met het rijk van de dood zijn wij een ​verdrag​ aangegaan, wanneer de alles wegspoelende gesel voorbijtrekt, komt hij niet bij ons, want van de leugen hebben wij ons toevluchtsoord gemaakt en in het bedrog hebben wij ons verborgen”[4].
Samaria zegt dus: wij hebben een verbond met Egypte.
Jesaja typeert dat gans anders. Hij poneert: jullie zijn een samenwerking met de dood begonnen!
En wat zegt de Here? Dit: “Zie, Ik leg in ​Sion​ een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare ​hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal zich niet weghaasten”[5].

De God van het verbond zegt het hier impliciet: de kerk is één in Christus, Hij bouwt Zijn kerk.
Dat brengt ons vervolgens ook bij 1 Petrus 2: “…kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God ​uitverkoren​ en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een ​heilig​ priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door ​Jezus​ ​Christus”[6].
Jesaja 28 en 1 Petrus 2 zetten de tegenstelling op scherp: de dood bij zelfredzaamheid tegenover het leven voor wie steunt op de kostbare hoeksteen.
Dood of leven – daar gaat het om in Jesaja 28!

Het is belangrijk om het bovenstaande goed tot ons door te laten dringen.
Tegenwoordig lijkt het parool te zijn: zolang er leven is, is bijna alles repareerbaar.
De volgende passage uit een bericht in het Nederlands Dagblad legt daar getuigenis van af. Citaat: “Het kabinet besluit begin 2020 of er een regeling komt voor levensbeëindiging bij kinderen tussen één en twaalf jaar. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) lijkt te voelen voor zo’n regeling, maar coalitiepartij ChristenUnie is tegen.
Eerder dit jaar werd in een rapport opgeroepen te kijken of er aanvullende regels moeten komen voor ernstig zieke kinderen, waarbij palliatieve zorg (zoals pijnbestrijding) niet meer voldoet. ‘Ik wil aan die oproep voldoen’, zei minister De Jonge woensdagmiddag in een Kamerdebat over medische ethiek. Hij benadrukte dat het in elk geval niet zal gaan om uitbreiding van de Euthanasiewet. ‘Géén kindereuthanasie dus’, beklemtoonde De Jonge, omdat het soms zo wel wordt genoemd. De bestaande Euthanasiewet geldt voor patiënten vanaf twaalf jaar; een van de belangrijkste criteria in die wet is wilsbekwaamheid.
Coalitiepartij ChristenUnie voelt niet voor een regeling voor jongere kinderen, bleek in het debat. ‘De overheid kan niet alle gebrokenheid herstellen met wetgeving’, zei Kamerlid Stieneke van der Graaf. ‘Daarom zijn we hier heel terughoudend in’”[7].

Het gaat niet slechts om aardse vindingrijkheid. De vraag is uiteindelijk niet: wie heeft op deze planeet de meeste macht? Immers – mensen hebben ten langen leste niet veel meer te bieden dan desillusie en gebrokenheid.
Zeker, een tijd lang kan alles rozengeur en maneschijn lijken. Maar op den duur komt die tegenstelling weer onontkoombaar voor onze aandacht: het is een kwestie van leven of dood.

Gods kinderen mogen het met Romeinen 8 blijven repeteren: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch ​engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ​liefde​ van God in ​Christus​ ​Jezus, onze Heere”[8].

Jesaja zegt: “Wie gelooft, zal zich niet weghaasten”.
Inderdaad – door de Heiland gekochte mensen schuilen bij hun Heiland!

Noten:
[1] Jesaja 28:1-4.
[2] 2 Koningen 17:5.
[3] Jesaja 28:5.
[4] Jesaja 28:15.
[5] Jesaja 28:16.
[6] 1 Petrus 2:4 en 5.
[7] Geciteerd uit: “Confrontatie dreigt over levensbeëindiging kind”. In: Nederlands Dagblad, donderdag 5 december 2019, p. 1.
[8] Romeinen 8:38.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.