gereformeerd leven in nederland

23 januari 2020

Op weg naar een nieuwe toekomst

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Bidden – helpt dat voor een goed verloop van de dag?[1]
Iemand schrijft: “Bidden wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad, maar niet als iets dat echt helpt. Wanneer maak je bijvoorbeeld mee dat iemand echt wordt genezen, als antwoord op je gebed? Daarom zakt onze gebedsanimo regelmatig af. Luistert God wel echt naar ons? En wat doet Hij dan met ons gebed? Waar is het gebed eigenlijk voor?”[2].

In Mattheüs 6 geeft de Here gebedsonderwijs: “Bidt​ u dan zo: Onze Vader, Die in de hemelen zijt”[3].

Onze Vader – die aanspraak gaat terug op teksten als Deuteronomium 32 waar Mozes zegt: “Is Hij niet uw Vader, Die u verworven heeft, Die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden?”[4].
Laten wij elkaar ook wijzen op Jesaja 64 waar de profeet bidt: “Maar nu, HEERE, U bent onze Vader! Wij zijn het leem en U bent onze ​Pottenbakker: wij zijn allen het werk van Uw handen”[5].
En op Maleachi 2: “Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen? Waarom handelen wij dan trouweloos, eenieder tegen zijn broeder, door het ​verbond​ met onze vaderen te ​ontheiligen?”[6].

Wie bovenstaande teksten beziet, merkt dat er steeds een relatie is met de schepping. God heeft ons geschapen. Alleen daarom al is bidden vandaag de dag iets bijzonders. Immers, velen hebben de mond vol over de evolutie, over een ontwikkeling gedurende vele miljoenen jaren, over geleidelijke veranderingen.
Onze Vader – met die aanspraak aanbidden wij de Schepper van hemel en aarde.

Bidden is niet in de eerste plaats: help, wij hebben dit of dat nodig. Bidden is niet een aan God geadresseerde vraag om hogere assistentie in de wereld. Nee, wij eren God als de Maker van heel de kosmos.
En juist relatief kleine, van zichzelf hulpeloze mensen mogen Hem eren. Op de keper beschouwd is dat een wonder!

Laten wij ons niet vergissen: massa’s mensen weten nog steeds wat bidden is.
Wilt u een voorbeeld?
Op de website van het Algemeen Dagblad staat een op 3 januari 2020 gedateerd bericht dat over bidden gaat. Citaat: “De verenigde kerken in Zwolle roepen inwoners van Zwolle op tot gebed tegen het kwaad in de stad. Mink de Vries, voorzitter van de verenigde kerken van Zwolle, stelt dat na de vijfde schietpartij in honderd dagen de huidige situatie vraagt om extra gebed. Bij de vijf schietpartijen vielen twee gewonden en één dode.
‘Het lijkt alsof Zwolle op dit moment door het kwaad geregeerd wordt. Daarom kan het geen kwaad om de hulp van beschermheer en Gods engel Michaël te vragen. Michaël is de bestrijder en overwinnaar van het kwaad’, aldus De Vries.
De voorzitter wil tijdens De Week van Gebed, die plaatsvindt van 19 tot 26 januari, de gebeden bundelen om het college van burgemeester en wethouders te steunen in de aanpak van het vuurwapenbezit. ‘Het thema is buitengewoon. Dat is positief uit te leggen: we mogen weten en geloven dat we veilig in Gods handen zijn. Tegelijk komt hoop, veiligheid en vertrouwen niet uit de hemel vallen, daar kunnen en mogen wij wat voor doen’.
De Vries roept ook niet-kerkelijke Zwollenaren op tot gebed. ‘De mensen in Zwolle, kerkelijk of niet, vraag ik als coördinator van de Week van Gebed om te bidden voor de burgemeester en college, familie van de slachtoffers en daders, en voor de daders en betrokkenen zelf. Dat de rust, gastvrijheid en veiligheid mogen terugkeren’”[7].
Zeer velen gaan nog naar God toe.

Kerkmensen moeten goed bedenken dat bidden niet simpelweg een aardse activiteit is.
Als wij bidden gaat, om te zeggen, de deur van de hemel een ogenblik open.
Leest u maar mee in Hebreeën 10: “Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het ​heiligdom​ door het bloed van ​Jezus, langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, en omdat wij een grote ​Priester​ hebben over het huis van God, laten wij tot Hem naderen met een waarachtig ​hart, in volle zekerheid van het geloof”[8].
Gelovig bidden is: voor de troon van de Here in de hemel gaan staan.
Gelovig bidden is: een verlangende blik werpen in ons tweede vaderland. Zie Hebreeën 11: de geloofsgetuigen “hebben de vervulling van de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden dat zij ​vreemdelingen​ en bijwoners op de aarde waren. Want wie zulke dingen zeggen, laten duidelijk blijken dat zij een vaderland zoeken. En als zij aan het vaderland gedacht hadden vanwaaruit zij weggegaan waren, zouden zij gelegenheid gehad hebben om terug te keren. Maar nu verlangen zij naar een beter, dat is naar een hemels vaderland. Daarom schaamt God Zich niet voor hen om hun God genoemd te worden. Want Hij had voor hen een stad gereedgemaakt”[9].

Bidden – helpt dat voor een goed verloop van de dag?
Meestal lijkt het er niet op.
Maar dat is gezichtsbedrog. Voor kerkmensen althans. Want zij maken dagelijks contact met de Heer van hemel en aarde. Met de Man die Machthebber is in de hemel en op de aarde; ook in hun tweede vaderland dus.
Tijdens en na ieder gebed mogen zij zich realiseren: wij gaan een nieuwe toekomst tegemoet!

Noten:
[1] Dit onderwerp is onder meer gekozen omdat de vrouwenvereniging ‘Bouwen en Bewaren’ van De Gereformeerde Kerk Groningen vanavond, donderdag 23 januari 2020, een eerste bespreking wijdt aan het Onze Vader. Van voornoemde vereniging is mijn vrouw lid. Met het schrijven van dit artikel hielp ik mijn echtgenote bij de voorbereiding op die avond.
Bij de bespreking gebruikt men: ds. B. van Zuijlekom, ‘De aanspraak – Onze Vader, die in de hemelen is”. – Hoofdstuk 1 (pagina 10-13) in: ds. H.J. Boiten (redactie), “Het Onze Vader – het voornaamste van de dankbaarheid; bijbelstudie in schetsen I”. – Groningen: Bond van Mannenverenigingen op Gereformeerde Grondslag in samenwerking met Scholma Druk te Bedum [1990]. Dat hoofdstuk benutte schrijver dezes ook bij het schrijven van dit artikel.
[2] Geciteerd van http://www.gelovenisleven.nl/biddenhelpt.htm ; geraadpleegd op donderdag 16 januari 2020.
[3] Mattheüs 6:9 a.
[4] Deuteronomium 32:6 b.
[5] Jesaja 64:8.
[6] Maleachi 2:10.
[7] Geciteerd van https://www.ad.nl/zwolle/zwolse-kerken-roepen-op-tot-extra-gebed-tegen-vuurwapenbezit~a98cd5b2/ ; geraadpleegd op donderdag 16 januari 2020.
[8] Hebreeën 10:19-22 a.
[9] Hebreeën 11:13 b-16.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.