gereformeerd leven in nederland

5 maart 2020

Beste veiligheidsgarantie

Het is zo, schrijft Paulus in Efeziërs 3, “dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in ​Christus, door het ​Evangelie”[1].

Welke mensen zijn bij Paulus in beeld?
De Basisbijbel parafraseert deze woorden als volgt. “Dit is Gods plan: de mensen van andere volken mogen samen met de Joden Gods erfenis ontvangen. Want als zij het goede nieuws geloven, horen ook zij bij Gods gezin. En daardoor zijn de dingen die God in Jezus Christus aan de Joden heeft beloofd, nu ook voor hén”[2].
Die heidenen – dat zijn wijzelf dus[3]. In Efeziërs 3 gaat het over ons.

Efeziërs 3 zien wij als Schriftbewijs terug in de Nederlandse Geloofsbelijdenis als wij daar belijden: “Hiertoe is Hij mens geworden en heeft Hij de goddelijke en menselijke natuur verenigd, om ons mensen toegang te geven tot de goddelijke majesteit. Anders zou de toegang voor ons gesloten zijn. Maar deze Middelaar, die de Vader ons gegeven heeft tussen Zich en ons, moet ons door zijn verhevenheid niet afschrikken, zodat wij een andere, naar eigen inzicht, zouden gaan zoeken. Want er is niemand onder de schepselen in de hemel of op aarde die ons meer liefheeft dan Jezus Christus”[4].
Met andere woorden: wij zijn welkom in de hemelse troonzaal.
Zeg niet: dat hemelse paleis is te hoog voor ons.
Zeg niet: de Heiland staat lichtjaren ver van ons vandaan; want Hij geeft ons de enige mogelijkheid om dicht bij God te komen. Een alternatief is er niet.

Dat zien wij ook terug in het Heilig Avondmaal. De Nederlandse Geloofsbelijdenis zegt daarover: “…zo zeker als wij het sacrament ontvangen en in onze handen houden en het eten en drinken met onze mond, om ons leven in stand te houden, zo zeker ontvangen wij in onze ziel door het geloof — dat de hand en mond van onze ziel is — het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige Heiland, om ons geestelijke leven in stand te houden”[5].
Wij worden, om zo te zeggen, met Jezus Christus vereenzelvigd.
Zeg dus nooit: mijn geloof is niet goed genoeg.
Zeg dus nooit: ik ben niet godsdienstig genoeg.
Wij mogen ons zogezegd met de Heiland identificeren!

Wil dat zeggen dat het lijden in de samenleving ons bespaard blijft? Zeker niet!
Denkt u maar aan Romeinen 8: “En als wij ​kinderen​ zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van ​Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden”[6].
Dwars door hun lijden heen zijn gelovige mensen op weg naar de hemelse glorie. Wij erven ’t rijk des Heren, zingen wij[7]. Zulk zingen leert ons over de problemen van dit leven heen te kijken!

Dat laatste geldt niet alleen voor Paulus. En het geldt zeker ook niet alleen voor ons.
Het geldt al voor Abraham. Dat valt op te maken uit Hebreeën 11: “Door het geloof is hij – dat is Abraham – een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in ​tenten​ gewoond, met Izak en ​Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte”[8].
Ook Abraham heeft in Genesis 11 en volgende al uitzicht op een heerlijk hemelleven. In alle tijden en op alle plaatsen brengt onze God Zijn kinderen samen!

Anno 2020 is het belangrijk om dat alles vast te houden. Natuurlijk weten we dit wel. Maar het wonderlijke ervan dringt vaak maar amper tot ons door.
Iemand schrijft: “De laatste jaren horen we steeds vaker dat de aandachtsboog van consumenten korter wordt. Korter zelfs dan die van een goudvis (…). Door de grote informatiestroom waar consumenten dagelijks mee te maken krijgen worden ze bovendien steeds beter in het filteren van informatie die ze interessant vinden”[9].
Het gevaar is dat wij het ietwat gewoon gaan vinden. Laten wij maar blijven bedenken: het werk van onze Heiland is niet interessant, maar levensreddend!

Wij hebben te maken met technologische ontwikkeling, globalisering en duurzaamheid.
Men schrijft: “Dankzij de exponentiële groei van informatie- en communicatietechnologieën -ICT- zullen bestaande samenwerkingstechnologieën over slechts vijf jaar minstens tien keer beter zijn dan vandaag de dag, en zullen zij over tien jaar honderd keer beter zijn dan nu het geval is”[10].
Het wereldwijde contact met Gods kinderen wordt er dus makkelijker op. Zij kunnen elkaar opzoeken. Zij kunnen van elkaar leren. Zij kunnen elkaar opscherpen. Zij kunnen elkaar meenemen naar Gods toekomst toe. Alleen daarom al is het verstandig verder te kijken dan onze neus lang is. Laten wij maar rondkijken in de wereld en ons daarbij afvragen: waar zitten onze broeders en zusters?
Men spreekt over duurzaamheid. Over duurzame energie. Over circulaire economie. Er is zelfs een Duurzame Dagen Kalender 2020[11]. Maar in de kerk moeten we bedenken: er is niemand duurzamer dan onze Here Jezus Christus. Zing daarom maar mee met Psalm 102:
“Gij, dezelfde, gist’ren, heden,
zult de toekomst tegentreden,
zult dezelfde zijn altijd,
eindeloos in majesteit.
Zo zult Gij uw trouw betonen,
ja, uw volk zal veilig wonen.
En de komende geslachten
zal altoos uw vrede wachten”[12].

Van onze God krijgen wij de beste veiligheidsgarantie die maar denkbaar is!

Noten:
[1] Efeziërs 3:6.
[2] Geciteerd van https://www.basisbijbel.nl/boek/efezi__rs/3 ; geraadpleegd op maandag 2 maart 2020.
[3] Efeziërs 3 is onder meer gekozen omdat de vrouwenvereniging ‘Bouwen en Bewaren’ van De Gereformeerde Kerk Groningen vanavond, donderdagavond 5 maart 2020, een avond aan dit hoofdstuk wijdt. Van voornoemde vereniging is mijn vrouw lid. Met het schrijven van dit artikel hielp ik mijn echtgenote bij de voorbereiding op die avond.
[4] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 26.
[5] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 35.
[6] Romeinen 8:17 en 18.
[7] Namelijk in Gezang 34:4 – Gereformeerd Kerkboek-1986.
[8] Hebreeën 11:9.
[9] Geciteerd van https://www.emerce.nl/achtergrond/dit-belangrijkste-social-trends-2020 ; geraadpleegd op maandag 2 maart 2020.
[10] Geciteerd van https://www.servicefutures.com/nl/trends-in-de-toekomst-van-facility-management ; geraadpleegd op maandag 2 maart 2020.
[11] Zie http://www.mvofactor.nl/de-duurzame-dagen-kalender/ ; geraadpleegd op maandag 2 maart 2020.
[12] Psalm 102:13.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.