gereformeerd leven in nederland

23 juni 2020

Het begin der bezigheden

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

“Och, Heere, laat Uw oor toch opmerkzaam zijn op het gebed van Uw dienaar, en op het gebed van Uw dienaren, die er vreugde in vinden Uw Naam te vrezen”.
Dat zijn woorden van Nehemia[1].
Nehemia – dat is de man van de opbouw van Juda na de ballingschap in Babel.
Een internetencyclopedie vat zijn activiteiten als volgt samen: “In 446 voor Christus hoort Nehemia dat het slecht gaat met de Joden die in Juda wonen. Als reactie hierop rouwt en vast Nehemia dagenlang. De koning merkt dat Nehemia somber is, en Nehemia vraagt aan de koning om naar Juda te mogen gaan om de stad Jeruzalem weer op te bouwen. De koning geeft toestemming en biedt Nehemia een vrijgeleide aan. Nadat Nehemia de toestand van Jeruzalem geïnspecteerd heeft, stelt hij een plan op voor de herbouw, en voltooit hij dit in zes maanden, ondanks veel tegenstand.
Daarna blijft Nehemia dertien jaar in Jeruzalem als landvoogd en voert een rechtvaardig bewind. Na een afwezigheid van twee jaar merkt hij het morele verval op. Vervolgens leest Ezra het boek van de wet voor, waarna het verbond vernieuwd wordt. Ook laat Nehemia de herbouwde stadsmuur inwijden. Aan het eind van het boek is te lezen dat hij hard optreedt tegen het feit dat Judese mannen trouwen met buitenlandse vrouwen”[2].
In het Bijbelboek Nehemia gaat het om:
* de herbouw van de tempel en van de muren van de stad
* de naleving van de wet van Mozes
* het herstel van de Joodse gemeenschap als het volk van God[3].
 
Nehemia – de man van de opbouw.
Nehemia – de strijder tegen moreel verval.
Waar begint die bouwer? Waar begint die strijder? Antwoord: Nehemia vraagt de God van het verbond om te luisteren naar het gebed dat hij uitspreekt. Hij vraagt God om te luisteren naar de gebeden die door al Gods kinderen worden opgezonden. Nee, Nehemia begint niet met de inkoop van materialen. Hij begint niet met het tekenen van een plattegrond. Nee, hij begint met een gebed.

Nehemia roept God van harte aan.
Maar hij zegt niet: o Here, nu wij hier zijn willen wij de zaak zo graag opnieuw opbouwen. Hij zegt niet: o Here, wij zijn nu toe aan een nieuw begin. Nee, dat Nehemia niet.
Hij zegt: “Wij hebben het grondig bij U verdorven. Wij hebben de geboden, de verordeningen en de bepalingen, die U aan Uw dienaar Mozes geboden hebt, niet in acht genomen. Denk toch aan het woord dat U Uw dienaar Mozes geboden hebt: Als u ontrouw bent, zal Ik u overal onder de volken verspreiden. Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen. Zij zijn toch Uw dienaren en Uw volk, dat U verlost hebt door Uw grote kracht en door Uw sterke hand”[4].
Nehemia weet het: wij mensen – we maken er niets van. Wij moeten het hebben van Gods trouw. Wij moeten het hebben van Zijn energie, van Zijn geweldige kracht.

Het is de praktijk van Zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus. Wij moeten onze God “van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft te bidden”. Verder is het nodig “dat wij onze nood en ellende grondig kennen, om ons voor het aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen”. Daarbij weten wij dat wij niet tegen dovemansoren praten. Het is namelijk zo “dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, al zijn wij dat niet waard, om Christus’ wil zeker verhoren wil, zoals Hij ons in zijn Woord beloofd heeft”[5].

Wij leven in een tijd waarin onze maatschappij zichzelf, om zo te zeggen, opnieuw uit moet vinden. Hoe zijn we verantwoord bezig in de anderhalve-meter-samenleving? Wanneer krijgen we weer grote feesten en festivals? Er zijn eindeloos veel vragen te beantwoorden. En nee, niet op alle vragen is een afdoend antwoord.
Wij leven in een tijd waarin demonstraties aan de orde van de dag. Het Malieveld in Den Haag wordt, om het maar zachtjes te zeggen, druk bezocht. Afgelopen zondag was het daar weer raak. Zelfs een Mobiele Eenheid kwam in actie.
En wat doen Gereformeerden?
Zij gaan op zondag naar de kerk.
Thuis gaan zij een paar keer per dag in gebed tot God. Een argeloze lezer kan vragen: ‘Wat stelt dat nou voor? Stoere demonstranten op het Malieveld, dat is pas wat! Goed, daar komt een Mobiele Eenheid op af, maar er gebeurt tenminste wat!’. Maar die gebeden zijn sterker dan wat dan ook! En heeft Jezus ons Zelf niet geleerd: “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden”[6]? Trouwens, de apostel Paulus schrijft aan de christenen in Philippi: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus”[7].  

Nehemia, dat is de man van de opbouw.
Nehemia, dat is de strijder tegen moreel verval.
Maar Nehemia laat ons zien waar onze activiteiten moet beginnen: namelijk bij het gebed tot God.
Wie wil gaan opbouwen, moet gaan bidden!
Wie wil strijden moet gaan bidden!

Nehemia heeft in en rond Jeruzalem een drukke, veeleisende baan. Maar hij heeft het nooit te druk om te bidden.
Dat voorbeeld moeten wij in 2020 maar volgen. Dat lijkt naïef. Maar het is het beste begin van onze bezigheden!

Noten:
[1] Nehemia 1:11.
[2] Geciteerd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Nehemia_(persoon) ; geraadpleegd op zaterdag 20 juni 2020.
[3] Zie ook https://bijbel.eo.nl/inleiding-bijbelboeken/inleiding-op-nehemia
[4] Nehemia 1:7-10.
[5] De citaten komen uit de Heidelbergse Catechismus – Zondag 45, antwoord 117.
[6] Mattheüs 7:7 en 8.
[7] Philippenzen 4:6 en 7.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: