gereformeerd leven in nederland

25 juni 2020

Gods werk is wereldomvattend

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , ,

Vrouwen hebben vandaag de wind mee. Representatieve vrouwen althans. Sigrid Kaag wil graag lijsttrekker worden van D66. En premier van Nederland, bovendien. “Ik wil Nederland uit de crisis helpen. Het gaat erom dat je in moeilijke tijden er durft te zijn en niet weg te lopen”, zegt ze[1]. Mona Keijzer stelt zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA. “Hugo is natuurlijk een ongelooflijke knapperd. Maar, lieve CDA-vrouwen, het is echt tijd dat onze dochters, kleindochters, schoondochters en vriendinnen zien dat ook een vrouw de leiding kan hebben over het CDA”, sprak zij op moederlijke toon[2].
U ziet het: de ambitie spat er af. Leider van het CDA… leider van D66 en premier van Nederland – je moet ’t allemaal groot zien!

Hoe dat zij – in Handelingen 22 is het allemaal nog groter. Veel groter. Wij horen over een ingreep vanuit de hemel.
En we horen het verhaal van een man, Saulus, die klein werd. Heel klein, want hij viel op de grond. Boem – dat was het einde van iemand die op weg was een talentvolle Schriftgeleerde te worden. Saulus’ metgezellen zagen wel licht. Maar een stem hoorden zij niet.
Saulus, die inmiddels Paulus heet, vertelt: “Maar het overkwam mij, toen ik onderweg was en omstreeks de middag Damascus naderde, dat plotseling vanuit de hemel een fel licht mij omstraalde. En ik viel op de grond en hoorde een stem tegen mij zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij? En ik antwoordde: Wie bent U, Heere? En Hij zei tegen mij: Ik ben Jezus de Nazarener, Die u vervolgt. En zij die bij mij waren, zagen wel het licht en werden zeer bevreesd, maar de stem van Hem Die tot mij sprak, hoorden zij niet. En ik zei: Heere, wat moet ik doen? En de Heere zei tegen mij: Sta op en ga naar Damascus, en daar zal met u gesproken worden over alles wat voor u vastgesteld is om te doen”[3].

Paulus is in Jeruzalem gevangen genomen. De Joden uit Asia zijn het helemaal zat: die Paulus brengt een Boodschap die, zeggen zij, indruist tegen het aloude Evangelie.
Het leger grijpt in!
De officieren van het leger zijn blij dat ze ‘m te pakken hebben – dit is de Egyptische leider van vierduizend revolutionairen…
Alhoewel…
Ach nee, het is niet die oproerkraaier uit Egypte.
Het is een Jood. Een Jood notabene. Dus: iemand die wel degelijk in de tempel mag komen!
Paulus krijgt uiteindelijk toestemming om het verzamelde volk toe te spreken. In zijn betoog legt de apostel uit wat hem zoal overkomen is.
De dienstdoende officieren denken blijkbaar dat Paulus’ toespraak het gepeupel weer zal kalmeren. Maar niets is minder waar: “Zij hoorden hem nu aan tot dit woord toe, maar daarna verhieven zij hun stem en zeiden: Weg van de aarde met zo iemand, want hij behoort niet te blijven leven”[4].

De opinie van het volk kan zomaar omslaan. Zoveel is wel duidelijk. Maar waarom worden de mensen zo kwaad? Omdat Paulus meedeelt wat de Here tegen hem gezegd heeft. God zei: “Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de heidenen”[5]. Daar, bij die heidenen, daar zit het pijnpunt!
Paulus heeft de opdracht om Gods blijde Boodschap de wereld over te brengen. Het Israël dat God voor Zich ziet, is aanzienlijk groter dan het Jodendom: dat Evangelie bereikt alle wereldburgers.

In Handelingen 22 wordt duidelijk wat er aan de hand is: de Here Jezus Christus demonstreert Zijn grote macht. Grote mannen worden kleine mensjes.
God vraagt van mensen om het werk van de Heiland te eerbiedigen en Zijn wetten en regels te gehoorzamen. De God van hemel en aarde biedt eeuwig heil aan. Niet alleen maar aan Israël – nee, dat doet Hij in alle werelddelen. Ja, ook in Nederland.
In alle hoeken en gaten mag het Evangelie klinken. Het bericht gaat door de wereld: mensen, geloof het maar – de Heiland geeft u geluk, glorie en vrede; voor eeuwig!
In de kerk is een blijde psalm te horen:
“U zal ik loven, trouwe HEER,
ik kreeg van U het leven weer.
U was het, die mij uitkomst bood,
mij optrok uit mijn diepe nood”[6].
 
Indertijd greep de God van hemel en aarde in in het leven van Paulus, en draaide dat honderdtachtig graden om.
Hoe zit dat in 2020, met name in Nederland?
Antwoord: Als politici met hun gezicht naar God toe gaan staan en Zijn geboden in alles gaan eerbiedigen, dan gaat het de goede kant op in Nederland ; en vervolgens in heel de wereld.
Altijd moet de achtergrond van ons werk wezen:
“Grote God, wij loven U
Heer, o sterkste aller sterken!
Heel de wereld buigt voor U,
en bewondert Uwe werken.
Die Gij waart ten allen tijd,
blijft Gij ook in eeuwigheid”[7].

Gods Woord hangt niet af van lijsttrekkers die een goed klinkend verhaal hebben. En ook niet van een politieke partij. En ook niet van een landsregering. Want Gods magnifieke handelwijze is ronduit wereldomvattend.
Onze God werkt en leeft echt in het groot! Hij verlegt de koers van mensenlevens, alsof het niets is.

“Ik wil Nederland uit de crisis helpen”. Dat zei Sigrid Kaag. En ja, dat is een nobel streven.
Wie dat wil doen, moet de zaak fundamenteel aanpakken. Paulus kreeg het dringende advies: “En nu, waarom aarzelt u? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van de Naam van de Heere”[8].
Die aansporing is ook vandaag nog volop actueel!

Noten:
[1] Geciteerd van https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2338006 ; geraadpleegd op dinsdag 23 juni 2020.
[2] Geciteerd van https://www.rd.nl/vandaag/politiek/mona-keijzer-mengt-zich-in-de-strijd-voor-cda-lijsttrekkerschap-1.1673840 ; geraadpleegd op dinsdag 23 juni 2020. Met Hugo is Hugo de Jonge aangeduid; ook hij is kandidaat-lijsttrekker van het CDA.
[3] Handelingen 22:6-10.
[4] Handelingen 22:22.
[5] Handelingen 22:21.
[6] Dit zijn woorden uit Psalm 30:1 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.
[7] Dit lied staat in de bundel van Johannes de Heer; nummer 724.
[8] Handelingen 22:16.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: