gereformeerd leven in nederland

25 september 2020

Het Evangelie klinkt door de eeuwen heen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Jezus spreekt in Mattheüs 10 een troostrijk woord: “Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven”[1].

Die tekst is voor velen zeer troostrijk. Waarom? Omdat alle mensen in dezelfde positie blijken te staan. Wij zijn allen afhankelijk van de Here, onze God. Directeuren zijn net zoveel waard als de mensen op de werkvloer in de fabriek. De minister-president staat in hetzelfde rijtje als de vuilnisman. Alle kinderen van God worden overkoepeld door de beschermende kracht van Vader.

Wij moeten echter niet vergeten in welke context dat woord staat. Wat is het verband? De discipelen worden gewaarschuwd. Als zij het Evangelie van verlossing en eeuwig leven gaan verkondigen zullen zij veel tegenstand ontmoeten. Zelfs een verblijf in de gevangenis moet niet worden uitgesloten. Maar één ding is zeker: Jezus’ leerlingen zullen altijd woorden hebben om Gods blijde Boodschap te blijven proclameren. Zelfs een rechtbank zal er niet in slagen om de discipelen met stomheid te slaan. Ook als de dood komt is er geen reden tot paniek. Want de God van hemel en aarde zal al Zijn kinderen een woonplaats geven in Zijn heerlijkheid.
De Heiland laat Zijn volk van alle tijden dus weten: kom maar vrijmoedig voor het Evangelie uit. En: u staat onder mijn speciale bescherming; men kan u het leven niet ontnemen!

Steeds weer heeft Gods volk de neiging zich af te keren van Gods regels en wetten. Dan kijkt men naar de samenleving waar men in leeft. En naar de cultuur waarmee men omringd is. En naar menselijke intelligentie. Maar Jezus zegt: mensen kunnen u niet redden; u krijgt Thuiszorg vanuit de hemel, daarmee kunt u het leven in.
Ook hier geldt een woord dat dominee J.C. Sikkel (1855-1920) eens noteerde: “Nooit heeft Hij zijn Bondsvolk weggezonden. Nooit heeft Hij tot één der kinderen van zijn Volk gezegd: “Zoek Mij tevergeefs!”[2].  

Exegeten becommentariëren Mattheüs 10 onder meer als volgt: “De discipelen mogen nooit denken dat de Vader hen vergeet. Hij zorgt zelfs voor de mussen, het goedkoopste, hoeveel te meer zal Hij dan voor het duurste, de kroon van Zijn schepping, zorgen?”.
En:
“Jezus zegt hier niet dat zijn volgelingen geen vervolging en zelfs martelaarschap kan overkomen, maar wel dat wanneer dit hen overkomt, het plaatsvindt binnen Zijn plan en heerschappij”[3].

Niet één van die musjes zal op de aarde vallen buiten onze Vader om. Dat is een troost voor de kerk. En daarbij mag zij het zeker weten: de verkondiging van het Evangelie gaat door. Als iemand ergens een deur dicht doet, gaat elders een venster open.
De profeet Jesaja predikte het reeds in hoofdstuk 55: “Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend”[4].

Oude mensen, die al een lang leven op aarde achter de rug hebben, vragen het zich wel eens af: hoeveel zin heeft al dat werk van mij gehad? Soms zijn zij geneigd hun werk wat te relativeren: het had beter gekund, het had anders gemoeten … – u weet hoe dat gaat.
Maar zullen we dan niet vergeten dat de Heiland alles in de hand heeft? Hij stuurt de kerk de wereld in. Hij laat het Evangelie van verlossing overal en nergens verkondigen. Door volwassen mensen. En door kinderen. In de preek en in de praktijk. Het Evangelie klinkt door de eeuwen heen.
Jonge mensen, die – naar de mens gesproken – nog lang op aarde zullen leven, moeten maar beseffen dat er nog helemaal niemand in is geslaagd om ervoor te zorgen dat Gods Woord uit de wereld is verbannen. De vermaning van de Prediker is ook anno Domini 2020 nog volop actueel: “Denk aan uw Schepper in de dagen van uw jeugd, voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan u zeggen zult: Ik vind er geen vreugde in”[5].

Laten wij maar terugkeren naar Mattheüs 10.
Jezus zegt daar ook: “Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is”[6].
Het galmt door de wereld en al Gods kinderen horen het: mensen, zet door en blijf Gods Woord trouw en blijmoedig bekendmaken!
Laten we ons, hier op aarde, maar realiseren dat de Heiland onze verrichtingen op aarde nauwgezet volgt. En Hij zegt tegen Zijn Vader: Hij is een trouw kind van Mij. Hij zegt tegen Zijn Vader: zij volhardt blijmoedig in haar geloof; zij hoort bij Ons!

Nee, Evangelieverkondiging is geen klusje voor een achternamiddag. Het is een kwestie van lange adem. Maar juist als het moeilijk is mogen we blijven zingen tot eer van God. En als zingen niet meer lukt mag neuriën ook:
“Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
de zwaluw legt haar jongen neer
bij uw altaren in uw woning.
Laat mij bij U zo thuis zijn, HEER.
Want daar is vrede; ik begeer
bij U te zijn, mijn God en Koning!
Welzalig wie daar wonen mag,
hij zingt uw lof van dag tot dag”[7].  

Noten:
[1] Mattheüs 10:29, 30 en 31.
[2] J.C. Sikkel, “Troost Mijn volk”, deel I, p. 299. Geciteerd via http://www.gereformeerdkerkbladdebazuin.nl/artikel/470 ; geraadpleegd op woensdag 23 september 2020.
[3] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaren bij Mattheüs 10:29 en Mattheüs 10:31.
[4] Jesaja 55:10 en 11.
[5] Prediker 12:1.
[6] Mattheüs 10:32 en 33.
[7] Psalm 84:2 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: