gereformeerd leven in nederland

28 september 2020

Bergen verzetten?

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , , ,

Er zijn gedeelten in het Woord van God waarvan men bij een eerste lezing denkt: dit is volkomen onmogelijk! Of ook: dit kan helemaal niet!
Neem nu Mattheüs 21: “Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren”[1].
Zouden veel dingen in de wereld niet makkelijk worden als het vorenstaande werkelijk kon gebeuren? Dan kunnen gelovige mensen toch ook het coronavirus COVID-19 de wereld uit helpen? Dat zou prachtig wezen!

Een commentator schrijft: Jezus zegt niet “dat Zijn discipelen in concrete zin bergen zullen moeten verplaatsen, maar Hij spreekt overdrachtelijk en met een hyperbool. Hij belooft een ieder die gelooft een aandeel aan Zijn volmacht en aan de kracht van het Koninkrijk van God, die nu onder meer zichtbaar wordt in de macht over demonen en ziekten”[2].
De overdrijving van Mattheüs 21 kennen wij ook wel. Bijvoorbeeld in: ‘de regen viel met bakken uit de hemel’ en: ‘Ik heb een eeuw staan wachten’.

Die opmerking van Jezus volgt op een merkwaardig incident: Jezus vervloekt een vijgenboom omdat er geen vruchten aan zitten. In die vloek zit iets dreigends. Als de toorn van de Heiland losbarst, kan men blijkbaar in een oogwenk worden weggevaagd.
Maar in dat statement over het geloof zit vooral veel troost. Wie Jezus volgt bevindt zich niet in de hoek waar de klappen vallen. Hij gaat immers achter de Machthebber van deze wereld aan?
Jezus zegt: “En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen”[3]. Met andere woorden – wie in het gebed tot God gaat zet een machtig middel in! Sterker nog: de almachtige God staat aan zijn zijde!

Het was de Gereformeerd-vrijgemaakte dominee I. de Wolff (1901-1976) die in een preek over Mattheüs 21 eens opmerkte: “… laten we toch niet voorbijzien, dat Christus van ons geen tovenaars en kunstenaars maakt, maar ambtsdragers. En ambtsdrager zijn wil zeggen, dat we zo volstrekt gebonden zijn aan de wil van Christus en aan de wil van God met betrekking tot onze dienst, dat we alleen maar doen en begeren te doen wat God wil; zoals geschreven staat van de Christus, dat hij niets deed dan wat die Vader hem getoond heeft. God moet ons tonen wat ons werk is. Dat moeten we van hem afbidden”.
Gods kinderen beschikken niet over magische krachten – nee, dat niet. Maar zij leven mét en werken vóór God. Zij zijn met alle vezels van hun bestaan aan Hem verbonden. Zij leven vol liefde en passie voor hun Heiland. Daarom schrijft de apostel Paulus in 1 Corinthiërs 13 ook: “En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets”[4].

Maar, zucht iemand wellicht, mijn geloof is soms zo zwakjes, zo fragiel, zo breekbaar. Dat kan best zo zijn. Moeten wij dan op zoek naar meer geloof? Moeten wij een speurtocht organiseren naar een beter geloof, misschien? Ei neen! Het is het beste als wij gewoon aan het werk gaan, in het leven van alledag. Wij moeten zogezegd in training. Paulus schrijft in zijn eerste brief aan Timotheüs: “Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft”[5].

De hierboven reeds geciteerde dominee de Wolff zei in die preek over Mattheüs 21 ook: “Dan zal het geloof krachtig blijken. Als het maar gevoed wordt uit de Schrift en versterkt door het gebed. Want dat geloof is wereldoverwinnend, het zal tot grootse dingen in staat blijken, het zal het aller-geweldigste vermogen… de hemel beërven; want door het geloof zullen we koninkrijken verkrijgen. Geweldiger dan dat een berg verschoven wordt is, dat een zondaar de heilige hemel zal binnen gaan, om er de eeuwige genieting van God te ontvangen. Bij het sterfbed van Gods kind wordt de waarheid van Christus’ woord bevestigd. Als het geloof overgaat in het heerlijk aanschouwen van de eeuwige Vader in het aangezicht van Jezus Christus”[6].

Anno Domini 2020 zijn wij in onze wereld tot veel in staat. Maar bergen verzetten? Nou nee. Dat is wat lastig. Het virus COVID-19 bestrijden? Ook dat lukt nog niet goed. De maatschappij is nog altijd niet maakbaar. Maar wie de Machthebber van hemel en aarde volgt zal grootse dingen zien.
Nee, dat is geen grootspraak. Dat is een geloofszaak!

Noten:
[1] Mattheüs 21:21.
[2] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Mattheüs 21:21.
[3] Mattheüs 21:23.
[4] 1 Corinthiërs 13:2.
[5] 1 Timotheüs 4:8.
[6] De preek van ds. De Wolff heeft als tekst: Mattheüs 21:18-22 en is gedateerd op dinsdag 25 september 1945.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: