gereformeerd leven in nederland

29 september 2020

Voorbereiding op de toekomst

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Een goede eetlust is een zegen. Wie zich kan verheugen op de dagelijkse maaltijden heeft in het leven een hoop extra pret.
In Gods Woord gaat het ook regelmatig over maaltijden. En het bruiloftsmaal van Mattheüs 22 lijkt wel het toppunt van luxe. Want daar worden mensen voor uitgenodigd die nooit hadden gedacht dat zij aan de koninklijke dis zouden zitten.
Leest u maar even mee: “Toen zei hij tegen zijn dienaren: De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden”[1].

Wat gebeurt daar?
Een exegeet legt uit: “Als het volk van de stad de oproep heeft genegeerd, gebiedt de koning zijn knechten naar de pleinen van de wegen te gaan. Diexodos is geen kruispunt, zoals wij dat kennen, maar het is de plaats, waar een straat de stadsgrens passeert en in het open landschap uitmondt, met andere woorden – het is het eindpunt van de straat, een plein buiten of aan de rand van de stad (…). Hier bevond zich altijd veel volk, met name bedelaars, rovers en onreinen.

Het is duidelijk dat Jezus met het plein aan de rand van de stad en de woorden ‘nodig iedereen die je maar zult vinden uit’ hier profetisch over de heidense volkeren spreekt.

Binnen het evangelie van Mattheüs wordt hier de overgang voorbereid van een zending die beperkt was tot de ‘verloren schapen van Israël’ (…) naar een zending onder alle volkeren in de wereld”[2].
Dat is goed nieuws – het Evangelie is niet alleen voor Joden, maar voor alle wereldburgers. Een ieder mag zich aansluiten bij de Heiland der wereld!

Wat is daarvoor nodig? Antwoord: geloof in Gods beloften van vergeving en eeuwig leven.
Dat zien we ook in Johannes 2, waar water in goede wijn wordt veranderd. Dat is, om zo te zeggen, de aardse start van Christus’ werk. En ook daar gaat het over een bruiloft. Wij lezen: “Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem”[3].
De leerlingen beseffen: bij Hem moeten we wezen.
De leerlingen beseffen: als wij bij Hem blijven gaan wij een wonderlijk mooie toekomst tegemoet.
De leerlingen beseffen: als we Jezus volgen, worden wij voorbereid op de heerlijkheid. Toegegeven – dat overzien de leerlingen niet. Maar zij geloven: alles komt goed. Zij laten zich voorbereiden op een nieuwe toekomst.
In Mattheüs 22 is er één deelnemer aan de maaltijd die wel graag mee wil eten; hij laat die voorbereiding echter liever zitten. Wij lezen: “Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: Vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis; daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren”[4]. Men schrijft erbij: “De weg naar behoud is voor beide groepen gelijk. Uitverkoren, behouden, zijn alleen zij, die zowel de boodschap van het Evangelie aanvaarden (…) als ook als gevolg daarvan het nieuwe leven ontvangen”[5]

Het is belangrijk om het bovenstaande goed vast te houden. Het Evangelie moet worden aanvaard. Het Evangelie moet, in heel zijn lengte en breedte, met open armen worden ontvangen. Zonder voorwaarden, zonder reserve.
Wellicht zijn wij geneigd op te merken dat dat toch vanzelf spreekt. Maar in de praktijk blijkt dat niet altijd zo te zijn. De GKv en de NGK – de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken – heten ‘Gereformeerd’. Men zou dus zeggen: in de Gereformeerde belijdenisgeschriften spreken zij de Bijbel na. Maar dat ligt toch een beetje genuanceerder. Op een website die gewijd is aan de eenwording van GKV en NGK wordt geschreven: “We moeten eerlijk onder ogen zien dat die binding in veel gemeenten in beide kerkverbanden steeds minder functioneert’, signaleert Regiegroepvoorzitter Ad de Boer. ‘Daarbij speelt groeiende onbekendheid met de confessies een rol, maar ook dat kerkleden, inclusief ambtsdragers, zich steeds vaker vervreemd voelen van de taal en van delen van de inhoud van die eeuwenoude en contextbepaalde belijdenisgeschriften’”[6].
De belijdenisgeschriften staan dus ver van de mensen af. In feite betekent dat ook delen van het Evangelie ver van de mensen af staan. En eerlijk is eerlijk: in de GKv en de NGK is dat inderdaad op allerlei manieren te zien.
Dat kan dus zomaar met goedwillende christenen – Gereformeerden inbegrepen – gebeuren: ze wandelen zomaar bij God vandaan, bijna ongemerkt maar tóch. Gereformeerden moeten derhalve op scherp staan.
Met zekere regelmaat moeten zij de vraag onder ogen zien: bereiden we ons nog voor op het koninklijke bruiloftsmaal?

Eén ding is zeker: aan de God van hemel en aarde zal het niet liggen. Want nog altijd vinden we de dagelijkse dienstorder in Zijn Woord: “Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zovelen uit als u er maar zult vinden”.
De grote God brengt Zijn kinderen bijeen. Ook vandaag.

Noten:
[1] Mattheüs 22:8 en 9.
[2] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Mattheüs 22:9.
[3] Johannes 2:11.
[4] Mattheüs 22:11-14.
[5] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Mattheüs 22:14.
[6] Geciteerd van https://onderwegnaar1kerk.nl/nieuwe-verankering/ ; geraadpleegd op vrijdag 25 september 2020.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: