gereformeerd leven in nederland

13 oktober 2020

Jeremia predikt de troost van Gods trouw

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , , , ,

Dit artikel zet in met hoopvolle woorden. Ze staan in Jeremia 33.

“Want zo zegt de HEERE, de God van Israël, van de huizen van deze stad en van de huizen van de koningen van Juda die zijn afgebroken voor de belegeringsdammen en voor het zwaard, waar ze zijn gekomen om te strijden tegen de Chaldeeën: Het is om ze te vullen met de dode lichamen van mensen die Ik verslagen heb in Mijn toorn en in Mijn grimmigheid, en omdat Ik Mijn aangezicht voor deze stad verborgen heb om al hun kwaad.
Zie, Ik ga haar herstel en genezing bevorderen, Ik zal hen genezen: een overvloed van duurzame vrede zal Ik hun bekendmaken. Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Juda en in de gevangenschap van Israël, en hen opbouwen als vroeger”[1].

In de Studiebijbel staat bij dit hoofdstuk onder meer geschreven: Jeremia 33 “is een collectie profetieën. Deze zijn gegroepeerd rondom twee thema’s: het herstel van het leven in het land (…) en de trouw van de HERE aan de eerder gedane verbondsbeloften (…). Binnen beide delen treffen we verschillende profetieën aan, die door aparte opschriften van elkaar onderscheiden worden, maar die onderling nauw met elkaar samenhangen en inhoudelijk dezelfde of vergelijkbare gedachten verwoorden”[2].

In die profetieën wordt een schitterend toekomstbeeld geschetst. Wij moeten de harde realiteit van dit hoofdstuk echter in het oog houden: “Het woord van de HEERE kwam voor de tweede keer tot Jeremia, toen hij nog opgesloten zat op het binnenplein van de wacht”[3]. Dat is het begin van Jeremia 33. De werkelijkheid is dat de Babyloniërs vlak voor Jeruzalem staan. Zij staan op het punt om Jeruzalem in te nemen!
Het is, kortom, oorlogstijd. De bezetter komt eraan. Onderdrukking door een grootmacht – dat is aan de orde van de dag.

Daar – in die benauwende en beangstigende omstandigheden – voert Jeremia als woordvoerder van de hoge God, het woord. Wat zegt hij? Dit.
De Here is volop actief.
De Here gaat de stad Jeruzalem herstellen. De Here gaat vrede en waarheid geven. De gevangenschap van Juda en Israël wordt door de Here beëindigd.
Het volk van God wordt dankzij haar Heer weer welvarend en blij. Zie Jeremia 31: “Ik zal u weer bouwen en u zult gebouwd worden, maagd Israël. Opnieuw zult u zich tooien met uw tamboerijnen, opnieuw zult u uittrekken in een reidans van vrolijke mensen”[4].
Juda wordt weer een dynamisch volk. Oftewel: een natie waar heel wat gebeurt. In Jeremia 32 had de Here ook al gezegd: “Men zal akkers kopen voor geld, de koopbrieven ondertekenen en verzegelen, en die door getuigen laten bevestigen in het land van Benjamin, in de omstreken van Jeruzalem, in de steden van Juda, in de steden van het Bergland, in de steden van het Laagland, en in de steden van het Zuiderland. Ik zal namelijk een omkeer brengen in hun gevangenschap, spreekt de HEERE”[5].
De Here Zelf zal Zijn volk reinigen van zonde!
Ja, de Here is actief. En dat is maar goed ook. Want als het van het volk zelf afhangt wordt het niets meer met de ware Godsdienst.

De theologe Janneke Stegeman zei in februari 2014 in verband met Jeremia 32: “Het hoort bij exegese dat je duidelijk maakt hoe die oude teksten vandaag ook nog functioneren. Je moet je ogen openhouden voor machtsconflicten, zowel in de tekst als in de actuele omstandigheden. De vorm van religieus nationalisme die je nu in Israël ziet, maakt misbruik van de tekst. Het is exegetisch onzinnig één stem uit de tekst tot waarheid uit te roepen. Alle partijen in het conflict worden gegijzeld door het inzetten van Bijbelteksten als onderdeel van de machtsstrijd. Gelukkig zijn aan beide zijden ook mensen die religie als bron van positieve inspiratie gebruiken, en zoeken naar een rechtvaardige oplossing, volgens internationaal recht”[6][7].
Maar die stellingname is te horizontaal.
In Jeremia 33 horen we een oproep tot bekering: “Zo zegt de HEERE, Die het doet, de HEERE, Die het vormt om het te bevestigen – HEERE is Zijn Naam: Roep tot Mij, en Ik zal u antwoorden, Ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken, die u niet weet”[8].
De profeet zit hier, om zo te zeggen, op de lijn van Psalm 50:
“Offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw geloften na.
Roep Mij aan in de dag van benauwdheid;
Ik zal u eruit helpen en u zult Mij eren”[9].
Het gaat dus slechts in tweede instantie om de verbinding met mensen in de omgeving. Het gaat eerst en vooral om het verbond met God!

Laten we er maar niet omheen draaien: Jeremia is allesbehalve populair in zijn omgeving[10].
Men bedenkt wilde plannen om deze profeet de mond te snoeren[11].
Men gooit hem in de gevangenis[12].
De mensen willen hem heel graag om het leven brengen. De godsdienstige leiders van het volk zijn er heel duidelijk over: “Deze man heeft de doodstraf verdiend, want hij heeft geprofeteerd tegen deze stad, zoals u met eigen oren gehoord hebt”[13].
Dat betekent voor Jeremia zwaar psychisch lijden. Dat blijkt bijvoorbeeld in Jeremia 20: “U hebt mij overgehaald, HEERE, en ik heb mij laten overhalen. U bent mij te sterk geworden en U hebt overwonnen. Maar ik ben de hele dag belachelijk geworden, ieder van hen bespot mij. Want zo dikwijls als ik spreek, schreeuw ik het uit, roep ik: Geweld en verwoesting! Want het woord van de HEERE is mij tot smaad en tot schimp, de hele dag”[14].

Dit alles brengt ons bij Iemand anders. Bij een Profeet – inderdaad, met een hoofdletter P.
Die Profeet willen de mensen ook graag negeren. Die Profeet – Jezus Christus, onze Heiland – zegt daar zelf over: “Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis”[15].
Die profeet gaat de dood in. In Johannes 3 staat het zo: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”[16]. De Hebreeënschrijver concludeert in hoofdstuk 9: “En daarom is Hij de Middelaar van het nieuwe testament, opdat, nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen”[17].

Ja, de Here is actief. En dat is maar goed ook. Laten wij onze Redder maar aanbidden. Binnen het nieuwe verbond zijn wij onderweg naar een prachtige toekomst.
Jazeker, deze wereld wordt nog zwaar getroffen door conflicten, ziekte, lijden en dood.
Maar ook nu mogen we zingen:
“Groot is uw goedheid, trouwe God!
Ja, mensenkind’ren vluchten tot
de schaduw van uw vleug’len.
Wie bij U woont, HEER, heeft het goed.
U laaft hem met uw overvloed:
een stroom van louter vreugden”[18].

Noten:
[1] Jeremia 33:4-7.
[2] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Jeremia 33:1-26.
[3] Jeremia 33:1.
[4] Jeremia 31:4.
[5] Jeremia 32:44.
[6] Geciteerd van https://www.trouw.nl/nieuws/van-wie-is-die-tekst~bd6da338/ ; geraadpleegd op zaterdag 10 oktober 2020.
[7] Zie over de theologe Janneke Stegeman https://nl.wikipedia.org/wiki/Janneke_Stegeman ; geraadpleegd op zaterdag 10 oktober 2020.
[8] Jeremia 33:2 en 3.
[9] Psalm 50:14 en 15.
[10] In het onderstaande gebruik ik onder meer https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Het-leven-van-Jeremia/50 ; geraadpleegd op zaterdag 10 oktober 2020.
[11] Jeremia 18:18.
[12] Jeremia 20:2.
[13] Jeremia 26:11.
[14] Jeremia 20:7 en 8.
[15] Marcus 6:4.
[16] Johannes 3:16.
[17] Hebreeën 9:15.
[18] Dit zijn woorden uit Psalm 36:2 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: