gereformeerd leven in nederland

31 december 2020

Lessen uit het leven van Lot

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Op deze Oudejaarsdag kijken wij terug op 2020. Het is een jaar geweest waarin de kerk vaak in bespreking was. In de reformatorische hoek van het kerkplein gaan veel erediensten door. In afgeslankte vorm, weliswaar. Maar toch. Velen vragen zich af: is dat wel verantwoord? Er wordt tegen geprotesteerd. Kerken moeten solidair zijn met de maatschappij, zegt men. Er wordt steeds schever naar kerken gekeken. Dat de kerk deels haar eigen wetten en regels heeft, lijkt voor sommigen maar moeilijk te verkroppen.
Welnu, in het Woord van God is de positie van rechtvaardigen – oftewel: Gods kinderen – ook tegendraads. Neem nu Lot. Lot is een zoon van Abrahams broer Haran. Het gedrag van de wereld die zonder God leeft ziet hij met lede ogen aan. Lot vraagt zich af: kan het nog erger? en: houdt dit nu nooit op?
De Bijbel vertelt ons dat er voor Lot inderdaad een moment komt dat het ophoudt. Hij wordt verlost. Zijn levensgang wordt ons ten voorbeeld gesteld. Ook voor kerkmensen van de eenentwintigste eeuw zal er eens verlossing komen! In 2 Petrus 2 klinkt dat als volgt: “…en als God de rechtvaardige Lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen, verlost heeft – want deze rechtvaardige, die in hun midden woonde, heeft dag in dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden – dan weet de Heere ook nu de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden”[1].

De goede God heeft Lot verlost. Hoe is dat gegaan? In Genesis 19 staat het.
De mannen van Sodom hebben een paar onbekende mannen de stad binnen zien komen. Op de een of andere manier is het duidelijk: deze mannen zijn heel bijzonder. Het is van stonde aan volkomen helder: deze mannen komen met een bijzondere missie!
Alle seksuele gevoelens van die mannen worden wakker. Zeg het maar zo: de hormonen gieren door de stad. Alle mannen gaan naar het huis van Lot. Want daar logeren die bijzondere nieuwkomers; zoveel is wel duidelijk.
Lot ziet die wellustige stadsgenoten komen. En hij hoeft er niet lang naar te raden wat de plannen zijn van de heetbloedige heren die daar zo ongeveer in slagorde aan komen zetten. Snel maakt Lot een plan. Hij heeft nog twee dochters ‘in de aanbieding’… Maar nee, dat is niet de bedoeling. Het gaat natuurlijk om die mannen!
Lot is al een buitenstaander. De mentale afstand tussen hem en de overige stadsbewoners is immens. En nu zal Lot de boel zeker ook nog anders gaan regelen…??? – nou, dat gaat niet gebeuren. Ze zullen die nieuwkomers hebben. Niet goedschiks? Dan maar kwaadschiks!
Maar dan…?
In Genesis 19 staat het zo: “Mijn broeders, doe toch geen kwaad! Zie toch, ik heb twee dochters, die met geen man gemeenschap gehad hebben; laat mij die toch bij u brengen en doe met hen wat goed is in uw ogen. Alleen, deze mannen moet u niets aandoen, want om die reden zijn ze onder de bescherming van mijn dak gekomen. Toen zeiden zij: Ga opzij! Ook zeiden ze: Deze ene is gekomen om hier als vreemdeling te verblijven en nu wil hij zeker rechter over ons zijn! Nu zullen we u meer kwaad aandoen dan hun. Zij drongen erg op de man, op Lot, aan en kwamen dichterbij om de deur open te breken. Maar die mannen staken hun hand uit, trokken Lot naar zich toe het huis in en sloten de deur”[2].
Dan zien we hoe God ingrijpt. Een lid van de Oudtestamentische kerk wordt gered. Al die grote kerels zien opeens niks meer. Heel die ontuchtige bende kan, bij wijze van spreken, niet meer voor of achteruit. Leest u maar mee: “Zij sloegen de mannen die bij de deuropening van het huis waren, van klein tot groot, met blindheid, zodat zij tevergeefs moeite deden om de deuropening te vinden”[3].
De mannen van Sodom zien het niet. Zij kunnen maar niet begrijpen waarom leven met God voor Lot zo belangrijk is.
Anno Domini 2020 is er op dat punt nog weinig veranderd. Niet-kerkelijke mensen kunnen maar niet begrijpen waarom kerk en kerkgang voor gelovigen van eminent belang zijn. Welnu, hier blijkt het: God redt uit de nood. In de kerk is het stellig weten en het vast vertrouwen: Hij is de Enige die dat kan. En Hij zal het doen. Ook in 2021.

Lot zou woorden uit Psalm 119 tot de zijne gemaakt kunnen hebben:
“Mijn vervolgers en tegenstanders zijn met velen,
maar van Uw getuigenissen wijk ik niet af.
Ik zag hen die trouweloos handelen, en ik walgde,
omdat zij zich niet aan Uw woord hielden.
Zie toch hoe ik Uw bevelen liefheb;
HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid”[4].
Die woorden van de psalmist kunnen hopelijk ook de onze zijn. Nee, we hoeven geen heilige boontjes te wezen. Dat kunnen we trouwens ook helemaal niet. Maar die begeerte om naar Gods Woord te leven mag en moet wel in ons hart leven!

De kerk neemt afscheid van 2020. Het was, zo vinden velen, een bizar jaar. Het is, zo meent een massa mensen, een jaar dat zo snel mogelijk vergeten moet worden. Het is vooral een zwaar jaar geweest, zeggen sommige anderen. En dat is in veel gevallen ook waar. Maar daarbij behoren gelovige kinderen van God ook iets anders te bedenken. Namelijk een woord uit 1 Corinthiërs 10: “Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan”[5].
Laten we in die geloofswetenschap dit jaar afsluiten!

Noten:
[1] 2 Petrus 2:7, 8 en 9.
[2] Genesis 19:7-10.
[3] Genesis 19:10.
[4] Psalm 119:157, 158 en 159.
[5] 1 Corinthiërs 10:13.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: