gereformeerd leven in nederland

22 februari 2021

Eénvoudig Wezen

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Iemand twitterde op maandag 8 februari jongstleden: “Kop in Trouw: ‘Na corona legt sneeuw het land stil’. God heeft nog meer pijlen op Zijn boog…”[1]. Die twitteraar raakte een belangrijk punt aan. Jan en alleman spreekt over COVID-19, en de gevolgen daarvan. Maar Gods naam wordt daar niet bij genoemd. God wordt daar niet bij betrokken.

De mensen willen de wereldproblemen zelf oplossen. Het COVID 19-virus wordt bestreden vanuit menselijke vindingrijkheid en intelligentie. Dat COVID-19 een boodschap van God brengt is voor velen niet aan de orde. Dat dat virus een oordeel van God kan zijn, dat bedenken velen niet.

Heel wat mensen denken wel dat er iets hogers is. Of een hogere macht, desnoods. Maar verder gaat men vaak niet.

Daartegenover belijden Gereformeerden dat God Iemand is[2]. Hij is een Persoon. In Exodus 3 lezen wij: “En God zei tegen Mozes: Ik ben de Ik ben. Ook zei Hij: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij naar u toe gezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: Dit moet u tegen de Israëlieten zeggen: De HEERE, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Izak en de God van Jakob, heeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig Mijn Naam, dit is Mijn Naam ter gedachtenis, van generatie op generatie. Ga, verzamel de oudsten van Israël en zeg tegen hen: De HEERE, de God van uw vaderen, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Izak en Jakob. Hij zei: Ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u in Egypte wordt aangedaan”[3].
De hemelse God is volop actief. Hij stuurt mensen aan. Hij ziet wat er gebeurt. Niet maar voor een poosje. In heel de wereldgeschiedenis is God aan het werk.

God is eenvoudig. Dat betekent niet dat God simpel is. Het houdt in: God is, om zo te zeggen, een Persoon uit één stuk. God heeft niet allerlei eigenschappen die aan elkaar tegengesteld zijn: goedheid tegenover hardheid, liefde tegenover haat enzovoort. De Gereformeerd-vrijgemaakte dominee C.G. Bos (1909-1988) formuleerde het eens zo: “Wij belijden de eenvoudigheid van God, dat er in God niet een veelheid van deugden of eigenschappen, wezenskenmerken is, die naast elkaar of zelfs tegenover elkaar gesteld kunnen worden. Maar wat God is, dat is Hij helemaal”[4].

Nu lezen we in de Bijbel dat God de goddelozen haat. Hoe kan dat? Antwoord: iedereen die Gods liefde bederft, krijgt te maken met Zijn afschuw. En vooral ook met Zijn toorn. Wat dit betreft geldt ook: Zoals de Vader is, zo zijn de kinderen. Kijk bijvoorbeeld maar in Psalm 97:
“U die de HEERE liefhebt, haat het kwade.
Hij bewaart de ziel van Zijn gunstelingen,
Hij redt hen uit de hand van de goddelozen”[5].

Met de Nederlandse Geloofsbelijdenis mogen wij uitspreken: God is een “éénvoudig geestelijk wezen”[6]. Achter die woorden schittert liefde voor Gods kinderen. Dat is een liefde die nimmer bekoelt of breekt. We gaan er gaandeweg steeds meer van merken. En het hoogtepunt ervan zien we als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen!

Het komt aan op geloof. Maar niet op de manier zoals de bekende voetbaltrainer Louis van Gaal dat bedoelt: ‘Je moet geloof hebben in jezelf. Want dat is belangrijk!’[7].
Van Gaal verloor zijn vrouw toen zij 39 was. “Op dat moment verloor ik mijn geloof. Ik voelde sterk aan dat ik met God niets meer wilde hebben, omdat hij dit liet gebeuren. Als er een God is, moet hij mensen respecteren”. De trainer gelooft in de totale mens: “De kern van deze filosofie is dat wie zich gelukkig voelt, wie in een fijne omgeving werkt, wie psychisch in orde is, meer kans heeft een goede wedstrijd te spelen en een betere voetballer te worden”[8].
Laten wij – dit alles overdenkend – het nog maar eens accentueren: Gods kinderen mogen en moeten geloven in Gods liefde, dwars door alles heen; ja, ook als de situatie heel moeilijk, buitengewoon verdrietig en zeer zwaar is. Nee, wij hoeven Hem niet te begrijpen. Wij mogen en moeten geloven dat Hij het beste voor al Zijn kinderen zoekt. Niet omdat Hij ons respecteert, maar omdat Hij ons oneindig lief heeft. Hij is immers een éénvoudig Wezen?

Laten wij, met de woorden van Psalm 71, maar biddend zingen:
“Bij U, o HEER, berg ik mijn leven.
Beschaam in mijn verdriet
mijn vast vertrouwen niet,
want U alleen kunt uitkomst geven.
Kom mij door recht bevrijden,
verhoor mij in mijn lijden”[9].

Noten:
[1] Geciteerd van https://twitter.com/dubbeld_c/status/1358698917421076482 ; geraadpleegd op maandag 15 februari 2021.
[2] In het onderstaande gebruik ik: C.G. Bos, “Geloven en belijden 1 – Toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikelen 1-19”. – Groningen: De Vuurbaak bv, 1977. – p. 14, 15 en 16.
[3] Exodus 3:14, 15 en 16.
[4] Bos, a.w., p. 14 en 15.
[5] Psalm 97:10.
[6] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 1.
[7] Zie https://nos.nl/video/2360315-typische-gastles-van-van-gaal-op-paarse-vrijdag-sorry-ik-heb-meestal-gelijk.html ; geraadpleegd op maandag 15 februari 2021.
[8] Citaten van https://visie.eo.nl/artikel/2014/07/god-louis-van-gaal ; geraadpleegd op maandag 15 februari 2021.
[9] Psalm 71:1 – berijmd; Gereformeerd Kerkboek-1986.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: