gereformeerd leven in nederland

24 februari 2021

Geschreven voor alle generaties

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Het Woord van God is in zekere zin een heel progressief boek. Er zit progressie in, vooruitgang. Er wordt veel vooruit gekeken. Neem nou Psalm 102:
“Dit wordt beschreven voor de volgende generatie.
Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven”[1].
U ziet het: het wachten is op het volgende geslacht.

Het loont de moeite om die woorden in Psalm 102 in hun context te citeren:
“De heidenvolken zullen de Naam van de HEERE vrezen,
alle koningen van de aarde Uw heerlijkheid,
wanneer de HEERE Sion heeft opgebouwd,
in Zijn heerlijkheid verschenen is,
Zich gewend heeft tot het gebed van de allerarmsten,
en hun gebed niet heeft veracht.
Dit wordt beschreven voor de volgende generatie.
Het volk dat geschapen wordt, zal de HEERE loven.
Want Hij heeft uit Zijn heilige hoogte neergezien,
de HEERE heeft uit de hemel op de aarde neergekeken,
om het gekerm van de gevangenen te horen,
om los te maken wie ten dode zijn opgeschreven,
zodat men van de Naam van de HEERE zal vertellen te Sion
en Zijn lof in Jeruzalem,
wanneer de volken tezamen bijeen zullen komen,
en de koninkrijken, om de HEERE te dienen”[2].

Een exegeet schrijft: “De psalm is van een onbekende dichter en lijkt afkomstig uit de Babylonische of Perzische periode toen Jeruzalem verwoest en nog niet herbouwd was”[3]. Het lijkt erop dat de psalmist een koning van Juda is.
De schrijver van deze psalm is doodziek. En hij is tot de conclusie gekomen dat die ziekte van God komt. Het gevolg daarvan is dat vijanden nu van zijn zwakheid gebruikmaken. Bovendien wordt de stad van God, Jeruzalem, niet in oude luister hersteld. Daar heeft heel het volk onder te lijden. De bede van de kerkliedschrijver is indringend en niet voor misverstand vatbaar: ‘Here, God van het verbond, grijp toch in! Nu!’.
De koning wendt zich in grote nood tot de Koning!

De psalmschrijver noteert: ‘Dit wordt beschreven voor de volgende generatie’. De bede moet dus worden doorgegeven. Kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en alle geslachten moeten het leren: als je in grote nood bent, is de weg naar de God van het verbond nog open. Alle mensen moeten het beseffen: als je zelf niet meer in oplossingen denkt, is de weg naar de hemel nog altijd begaanbaar. In de troonzaal van de Heer van de kosmos wordt scherp geluisterd naar de gebeden die Gods kinderen uitspreken!

Met de Nederlandse Geloofsbelijdenis spreken Gereformeerden uit: God heeft “in zijn bijzondere zorg voor ons en ons behoud zijn knechten, de profeten en apostelen, geboden zijn geopenbaarde Woord op Schrift te stellen”[4].
In de kerk mogen we, op basis daarvan, vrijuit zeggen: er is verlossing, ook als je zelf niet meer in oplossingen denkt.

In de krant kan men lezen dat de toestand van de jeugd zorgelijk is. De christelijke organisatie Youth for Christ, die aan jongeren praktische hulp en ondersteuning biedt, windt er geen doekjes om: “Jongeren voelen zich lusteloos, worden depressief, ontwikkelen concentratiestoornissen en zijn eenzaam door het wegvallen van waardevolle relaties. Onze jongerenwerkers horen steeds meer verhalen van jongeren die rondlopen met gedachten over zelfdoding. Ook zien we dat uitzichtloosheid ervoor kan zorgen dat jongeren vatbaar worden voor destructief en gewelddadig gedrag”. Het is, zegt Youth for Christ, zo dat “een volwassen wereld die verhardt en verkilt en vanuit populistische standpunten naar de ontwikkelingen onder jongeren kijkt, rampzalig is voor de identiteitsontwikkeling van de opgroeiende generatie”[5].
Het is heel goed voor te stellen dat jongeren het moeilijk hebben.
Dat geldt trouwens net zo goed voor de wat oudere mensen.
Voor ons allen geldt echter: Gods Woord wordt doorgegeven. En ja, ook de inhoud van Psalm 102 wordt overgedragen aan volgende generaties. Laten we maar eerlijk zijn: dat kerklied staat vol problemen. We hebben te maken met een dichter die lichamelijk en geestelijk aan het einde van z’n Latijn is, tranen vloeien in overvloed, men hoort gekerm van gevangenen, er zijn mensen die ten dode opgeschreven zijn… het is nota bene nog erger dan een coronacrisis!
Maar er blijkt meer te zijn dan die problemen.
Kijkt u maar naar het slot van Psalm 102:
“U hebt voorheen de aarde gegrondvest,
de hemel is het werk van Uw handen.
Die zullen vergaan, maar Ú zult standhouden;
zij alle zullen verslijten als een kleed.
U zult ze verwisselen als een gewaad
en zij zullen verdwijnen.
Maar U blijft Dezelfde,
aan Uw jaren zal geen einde komen.
De kinderen van Uw dienaren zullen veilig wonen,
hun nageslacht zal voor Uw aangezicht bevestigd worden”[6].
Bij de God van hemel en aarde zijn we veilig. Of het nu op aarde is of in Zijn eigen woonplaats – de hemel.

Gods Woord is op schrift gesteld. We kunnen het lezen. De blijde Boodschap is: Jezus Christus heeft overwonnen. Dat blijde bericht mag en moet doorgegeven woorden aan de generaties die er nu zijn en die er straks komen. Ook in 2021. Ook in coronatijd.

Noten:
[1] Psalm 102:19.
[2] Psalm 102:16-23.
[3] Geciteerd uit de onlineversie van de Studiebijbel; commentaar bij Psalm 102.
[4] Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 3.
[5] “Youth for Christ bezorgd over jeugd”. In: Reformatorisch Dagblad, woensdag 17 februari 2021, p. 3.
[6] Psalm 102:26-29.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: