gereformeerd leven in nederland

4 februari 2022

God houdt Zijn kerk overeind

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

“Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?”.
De bovenstaande vragen staan in 1 Corinthiërs 12. De antwoorden op die vragen liggen voor de hand. Kerkmensen zijn niet allemaal gelijk. Zij doen niet allemaal dezelfde dingen. Het werk moet verdeeld worden. En daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gaven die kerkleden hebben[1].

Dat klinkt mooi. Maar de praktijk staat meestentijds nogal eens ver van de praktijk af. Ambtsdragers zoeken? Dat is een moeilijke en soms onuitsprekelijk vermoeiende bezigheid. Speuren naar commissieleden? Dat is ook niet makkelijk.
Wij kijken elkaar wellicht eens aan. In een pessimistische bui wijden wij wellicht een overpeinzing aan de lauwheid in de kerk. Wij filosoferen misschien zelfs over verminderde Geestdrift.

Daarmee is echter lang niet alles gezegd. Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 12 ook: “God heeft het lichaam zo samengesteld, dat Hij aan het lid dat tekortkomt, groter eer gaf, opdat er geen verdeeldheid in het lichaam zou zijn, maar de leden voor elkaar gelijke zorg zouden dragen”.
God stelt het lichaam samen. Jezus Christus is het Hoofd. En omdat Hij het Hoofd is kunnen we altijd zeggen dat het lichaam zo is samengesteld als Hij het wenst
Er zijn wel dominees die ooit zeiden: zonder mensen met een handicap is de kerk incompleet. Daarmee willen zij zeggen: mensen met een beperking tellen in de kerk volop mee. En inderdaad, dat is een mooie gedachte. Jazeker – mensen met een beperking worden in de kerk zoveel mogelijk voor vol aangezien. Laten we echter samen vaststellen dat wij niet beslissen hoe de kerk eruit ziet. Dat wordt door Jezus Christus bepaald.
Laten wij dus maar niet te vaak klagen over lauwheid en zo. God bouwt Zijn kerk![2].

God bouwt zijn gemeente op. Zo staat dat in Mattheüs 16. Hij maakt er, om zo te zeggen, een prachtig Godshuis van.
Daarom behoren gelovige mensen zich ook bij de kerk aan te sluiten. Zij moeten zich door hun Heer laten aansturen. Net zoals dat in Handelingen 2 gebeurt: “En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe”.
Die kerkkeuze is belangrijk. Wij moeten naar de kerk. Daar klinkt het Woord. Helemaal. Zonder terughoudendheid.
Jezus Christus heiligt Gods kinderen. Jezus en de door Hem gekochte mensen zijn – om met Hebreeën 2 te spreken – “allen uit één”. Dat wil zeggen: zij horen allen bij God de Vader. In die zin is de Heiland echt één van ons[3].

De dingen die Paulus in 1 Corinthiërs 12 schrijft zijn heel bekend. Heel vaak vatten wij dat hoofdstuk op als: ‘Vooruit, aan het werk!’. Maar daar begint het in de kerk niet. De kerk wordt door God in stand gehouden.
Waarom? Bijvoorbeeld vanwege de belofte die God in 2 Samuel 7 aan David doet: “Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan, uw troon zal voor eeuwig zeker zijn”. En bijvoorbeeld vanwege de beloften in Lucas 1: “Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen”. Het is de Heiland Zelf die de kerk in stand houdt!
Dat is geloofskennis die er, zeker in deze tijd, wel degelijk toe doet. Er is in de afgelopen tijd vaak nagedacht over vragen als: kunnen we nog wel fysieke kerkdiensten houden, en hoe dan? En: hoe blijven wij als kerkmensen betrokken op elkaar? Half kerkelijk Nederland maakt zich daar druk over.
Laten wij maar bedenken dat God Zijn kerk overeind houdt. Ook in een wereld die tegen een pandemie vecht[4].

Nu zijn er veel mensen in de kerk die vinden dat zij weinig gaven hebben.
Welnu, laten wij in dat geval niet wanhopen.
Want wie liefde van God ontvangt, heeft ook veel liefde te geven. Dat is de weg waarover Paulus in 1 Corinthiërs 13 schrijft dat die de geestesgaven van 1 Corinthiërs 12 nog overtreft. Liefde kan iedereen geven, hoe ernstig men fysiek of mentaal ook beschadigd is.
U weet het wellicht: SBS6 zendt al enkele seizoenen een televisieprogramma uit dat ‘Lang leve de liefde’ heet. Dat is “een liefdesexperiment waarin singles ruim de tijd krijgen om elkaar goed te leren kennen door minimaal 24 uur of maximaal 4 dagen met elkaar door te brengen”. Het moge helder zijn dat zulk een experiment maar heel tijdelijk kan wezen!
Laten we maar bedenken dat dat in de kerk heel anders is. Daar houdt Gods liefde nooit op. Het maakt niet uit of wij apostelen, profeten of leraars zijn. Het maakt niet uit of wij genezende krachten hebben, enorm talig zijn, of didactische vaardigheden bezitten. Gods liefde is er voor allen die in Hem geloven. Nu en tot in eeuwigheid![5]

Noten:
[1] In deze alinea citeer ik 1 Corinthiërs 12:29 en 30.
[2] In deze alinea citeer ik 1 Corinthiërs 12:24b en 25.
[3] In deze alinea citeer ik Handelingen 2:47. Verder gebruik ik Mattheüs 16:18,19 en Hebreeën 2:11-13.
[4] In deze alinea citeer ik 2 Samuel 7:16 en Lucas 1:32,33.
[5] In deze alinea citeer ik van https://www.kijk.nl/programmas/lang-leve-de-liefde/ ; geraadpleegd op donderdag 27 januari 2022.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: