gereformeerd leven in nederland

6 mei 2022

Rampscenario als troost

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Er komt, zegt Openbaring 5, een periode dat kinderen van God de hele wereld zullen overzien. Dan wordt nergens meer gediscussieerd. Dan wordt nergens meer gediscrimineerd.
Wij hebben nu nog geen idee hoe zal dat voelen. Een wereld zonder tegenstand? Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, wij geloven dat het ooit zover komen zal[1].

Maar die periode wordt voorafgegaan door de moeilijkste periode van de wereldgeschiedenis. In Openbaring 6 lezen we erover. Leest u maar mee.
“En zij – dat zijn de de zielen van hen die geslacht waren omwille van het Woord van God, en omwille van het getuigenis dat zij hadden – riepen met luide stem: Tot hoelang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt U ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”[2].   

Hierboven wordt een rampscenario geschetst.
Een daverende aardbeving: alles schudt en dondert!
De dag verandert eensklaps in een nacht die ongekend duister is!
Er vallen sterren op de aarde – alsof iemand aan een boom schudt!
Het lijkt alsof alle wolkenluchten als een groot tapijt worden opgerold!
De complete kaart van de aarde wordt in een oogwenk waardeloos: alsof iemand de hele aarde door elkaar gooit!
Alle machtige mensen, inclusief de meest gruwelijke dictators, schrikken zich dood!

Dat rampscenario wil eigenlijk niemand lezen. Wij drukken dat liever maar wat weg. Er is al genoeg ellende in de wereld, nietwaar?
Noem in deze tijd de namen Vladimir Poetin en Sergej Lavrov en dan weten wij, bij wijze van spreken, al genoeg. De president van Rusland en zijn minister van buitenlandse zaken zijn immers verantwoordelijk voor de ergste gruwelen die Europa de afgelopen decennia heeft gekend.
Er is meer.
Er woedt een digitale oorlog. De NOS meldt op maandag 2 mei 2022: “De Spaanse premier Sánchez en minister Robles van Defensie zijn vorig jaar getroffen door een spionageaanval. Hun telefoons zijn in mei en april besmet met Pegasus-spyware, heeft presidentieel minister Félix Bolaños bekendgemaakt in een persconferentie. Bij de hack zijn volgens hem aanzienlijke hoeveelheden gegevens onderschept (…) Het nieuws over de spionageaanval komt op het moment dat in Spanje veel te doen is over de omstreden Pegasus-software, waarbij juist met de beschuldigende vinger naar de Spaanse regering wordt gewezen. Twee weken geleden brachten onderzoekers van The Citizen Lab van de Universiteit van Toronto naar buiten dat zeker 63 betrokkenen bij de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging doelwit zijn geweest van die software”.
Wij leven in een tijd waarin wij zonder het te weten een spion in onze achterzak hebben – onze mobiele telefoon namelijk.
Wat is er een hoop ellende in de wereld!
Hoe gaat dit eindigen?[3]

Dit alles overdenkend blijkt het zeer de moeite waard om onze aandacht een ogenblik bij Openbaring 6 te bepalen.
Er zijn tenminste twee dingen die daar opvallen:
* wraak
* wetenschap.

De God van het verbond wreekt het onrecht dat Zijn kinderen in de wereld hebben geleden. In alle tijden, ook vandaag, zijn er mensen die zeggen: God doet niks aan de ellende in de wereld. Oftewel: Hij staat er bij en kijkt er naar. In Psalm 10 wordt er al over gezongen:
“Hij zegt in zijn hart: God heeft het vergeten,
Hij heeft Zijn aangezicht verborgen,
Hij ziet het in eeuwigheid niet”.
In Psalm 94 gaat het ook over mensen die
“zeggen: De Heere ziet het niet,
de God van Jakob merkt het niet”.
Zelfs Gods volk kan op die gedachte komen. Dat zien we bijvoorbeeld in Ezechiël 9. Daar zegt God over Israël en Juda: “zij zeggen: De Heere heeft het land verlaten, en: De Heere ziet het niet”.
Laten wij het in de kerk echter nooit vergeten: de Verbondsgod dóet wat aan het onrecht in de wereld. Dat lijkt er misschien niet op. Maar dat is gezichtsbedrog. De Here vraagt geloof. Ook in 2022.
Laten wij elkaar maar troosten.
De God van het verbond trekt scheefgetrokken situaties weer recht.
Hij grijpt in op het moment dat door Hem bepaald is.
Hij maakt een nieuwe vrede.
Die hemelse vrede komt er aan.
Onafwendbaar.
Glorieus.
Wij zijn op weg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zal gerechtigheid wonen, lezen we in 2 Petrus 3. Die gerechtigheid komt niet zo nu en dan langs, om vervolgens weer schielijk te verdwijnen. Nee, de gerechtigheid resideert daar. Voor eeuwig![4]

Er blijkt ook wetenschap te zijn, daar in Openbaring 6. Kennis, zeg maar.
De koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen, de slaven, de vrije mensen… – die blijken allen precies te weten dat het nu afgelopen is. Zij beseffen allemaal dat alles nu verloren is. Rijkdom en macht doen er nu helemaal niet meer toe. Want de Koning van de kosmos oordeelt de wereld.   
Ook daarin ligt voor de kerk een grote troost.
Vandaag de dag lijkt het soms wel of dominees, ouderlingen, diakenen en andere gelovigen voor stoelen en banken praten. De kerk heeft geen aansluiting bij de wereld meer, heet het. En ja, heel vaak is dat ook zo. Maar uiteindelijk zal blijken dat de mensen die het in de wereld te zeggen hebben heel goed weten wie God is. De mensen die in de wereld leiding geven zullen te Zijner tijd heel goed weten wat Zijn wil is en hoe Zijn wet luidt. De hemelse Here zorgt er Hoogstpersoonlijk voor dat Hij bekend wordt bij de leidinggevenden, ook als zij aan Hem geen boodschap hebben.
Laten wij ’t in de kerk maar vasthouden: de God van het verbond zorgt Zelf voor een goede afloop!

Noten:
[1] In deze alinea refereer ik aan mijn artikel ‘Alles overziende…’, dat op deze plaats verscheen op donderdag 5 mei 2022. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2022/05/05/ .
[2] In deze alinea citeer ik Openbaring 6:10-17.
[3] In deze alinea gebruik ik onder meer https://nos.nl/artikel/2427270-niet-alleen-catalaanse-politici-ook-spaanse-premier-slachtoffer-spyware ; geraadpleegd op dinsdag 3 mei 2022.
[4] In deze alinea citeer ik Psalm 10:11, Psalm 94:7 en Ezechiël 9:9. Verder gebruik ik 2 Petrus 3:13.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: