gereformeerd leven in nederland

17 juni 2022

Jezus Christus eren is genoeg

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Deze wereld wordt gaandeweg onpersoonlijker. Wie bankzaken wil regelen, doet dat online. Wie een vergadering wil organiseren kan dat het snelste per computer doen. Een afspraak met de fysiotherapeut of de kapper? – doe dat maar online… Facebook en Whatsapp hebben massa’s gebruikers. Dat is efficiënt. En ’t is vooral lekker snel.
Maar juist omdat alles zo snel gaat, verwachten wij ook veel van elkaar. Wie dingen snel kan doen, kan immers ook meer doen op een dag. Daarbij geldt: wie alleen werkt hoeft met niemand te overleggen; dan gaat het vaak nog sneller.

In de kerk is ‘samen’ daarentegen een kernwoord.
In 1 Corinthiërs 12 staat het onomwonden: “Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?”[1]

Als het goed is vullen wij elkaar in de kerk aan. Wij geven elkaar stimulansen. Wij vuren elkaar aan. Wij zetten elkaar aan tot actie. In die zin zijn wij op elkaar aangewezen.
Het is echter die gezamenlijkheid die vandaag de dag onder druk staat.
Ja, juist in de kerk.
Hoe zit dat?
In de wereld om ons heen regelt men veelal dingen op z’n eigen manier. Men doet, zogezegd, zo weinig mogelijk samen. In de kerk behoort dat anders te gaan. En dat gáát ook zo. In de kerk komen we elkaar vaak tegen. Wij zien verschillen in elkaars werkwijze. Maar laten wij eerlijk zijn: bij tijd en wijle vinden wij die verscheidenheid best irritant. En omdat wij tegenwoordig reuze mondig zijn, houden wij onze mond daar vaak niet over dicht. Zo komt het dat er zomaar groepjes van gelijkgezinden ontstaan. En wij weten allen hoe dat gaat: voordat we ’t weten staat de ene groep tegenover de andere. Dan valt die gezamenlijkheid eigenlijk wel behoorlijk tegen…

Wat zullen wij van deze dingen zeggen?

Zeker in deze tijd is het goed om eerst te beseffen Wie ons in de kerk heeft gebracht. Wij moeten ons vervolgens realiseren wat wij zijn. Samen zijn wij het lichaam van Christus. Hij neemt ons mee door de wereld. Hij is ons Hoofd. Bijna als vanzelf doen wij wat Hij zegt. Wij kennen allen Christus’ kernachtige woord uit Mattheüs 22: “U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet, en de Profeten”. Daarom vragen wij ons steeds weer af: wat heeft de heilige God ons geleerd? En een voortdurend weerkerende vraag is: wat vraagt Hij in de huidige omstandigheden van Zijn kinderen die in de kerk verenigd zijn?[2]

Er zijn momenten dat wij in de kerk vol zijn van onszelf. Wij weten wat Gereformeerd is. Wij weten hoe het moet in de kerk. Wij weten wat er fout gaat in de kerk. Wij
Daar zit precies het probleem. Het gaat namelijk niet in de eerste plaats om ons.
Laten wij elkaar, nu het hierom gaat, wijzen op Efeziërs 1: “En Hij heeft alle dingen aan Zijn voeten onderworpen en heeft Hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem Die alles in allen vervult”. Het Hoofd van de kerk is Degene aan wie aan alle autoriten en machten onderworpen zijn. De leiding, samenhang en de eenheid van de kerk vinden wij in Christus.
Wij maken ons druk over allerlei uiterlijkheden. Wij praten urenlang over verschillen in aanpak. De kernvraag moet echter altijd worden beantwoord: wordt Jezus Christus, het Hoofd van de kerk, in onze manier van doen geëerd?[3]

Als dat de norm is, hoeft niet alles supersnel en flitsend.
Als dat de norm is hebben wij ook ruimte om aandacht voor elkaar te hebben.
Professor dr. J.P. Versteeg (1938-1987), indertijd hoogleraar Nieuwe Testament aan de Christelijke-Gereformeerde Theologische Universiteit te Apeldoorn, schreef eens: “Wanneer het om elkaar gaat, gaat het tegelijk om ieder persoonlijk. Waar het eigene verkeerd wordt getaxeerd, wordt de weg tot elkaar geblokkeerd. Dat kan op twee manieren gebeuren: door het onderschatten van het eigene en door het overschatten van het eigene. Door het onderschatten van het eigene wordt de weg tot elkaar geblokkeerd, omdat wij er niet willen zijn voor de anderen. Het overschatten van het eigene leidt tot hetzelfde resultaat, omdat wij de anderen er niet willen laten zijn voor ons. In het eerste geval zijn de anderen maatstaf voor ons. In het tweede geval zijn wij maatstaf voor de anderen. In beide gevallen verliezen we elkaar uit het oog”.
Het komt aan op fijngevoeligheid.
* Hoe kunnen we anderen helpen? En wanneer kunnen we ons beter even terugtrekken?
* In hoeverre zijn wij bereid om ons te laten helpen?
Terecht schrijft professor Versteeg ergens anders: “De Bijbelse boodschap haalt nooit een streep door onze persoon, maar zet altijd een streep onder onder onze persoon”[4].

In de kerk lijken wij heel vaak last te hebben van een vorm van groepsdenken.
Wat is dat?
“Groepsdenken is een psychosociaal fenomeen, waarbij een groep van op zich zeer bekwame personen zodanig wordt beïnvloed door groepsprocessen, dat de kwaliteit van groepsbesluiten vermindert. Het ontstaat als groepsleden primair letten op het behoud van overeenstemming en eensgezindheid bij een beslissingsproces in plaats van een kritische overweging van de feiten”.
Wat betekent dat in de kerk? Dat kunnen wij in vijf punten samenvatten
1.
God en Zijn Woord zijn heel belangrijk.
2.
Het leven naar de norm van Zijn Woord is ook van het hoogste belang.
3.
Vanwege de zonde bewaken wij dat angstvallig. Wij controleren elkaar. Wij houden voortdurend verscherpt toezicht.
4.
Daar zijn wij uiterst strikt in. En nauwkeurig. En toegewijd.
5.
Maar dat heeft tot gevolg dat onze fijngevoeligheid wat naar de achtergrond wordt gedrukt. Ons gevoel voor elkaar komt weinig meer aan bod. Onze sensitiviteit maakt plaats voor korzeligheid en prikkelbaarheid[5].

Laten wij een paar woorden uit 1 Corinthiërs 12 nog eens lezen: “Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen”.
Wij zijn ieder afzonderlijk Zijn leden.
Sommigen zijn apostelen. Sommigen zijn leraars.
Wij hoeven dus niet alles tegelijk te kunnen.
Een zekere ontspanning is in de kerk op z’n plaats.
Weet u wat één hoofdstuk verderop staat, in 1 Corinthiërs 13 dus? Dit: “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig”.
Weg dus met grote ego’s.
Jezus Christus eren is genoeg[6].

Noten:
[1] 1 Corinthiërs 12:27-30.
[2] In deze alinea citeer ik Mattheüs 22:37 b-40.
[3] In deze alinea citeer ik Efeziërs 1:22,23.
[4] Het eerste citaat van professor Versteeg komt uit: “Gemeente-zijn = er zijn voor elkaar”. In: Ambtelijk Contact, donderdag 1 september 1983, p. 213-215. Het tweede citaat komt uit: “Neem er de tijd voor – Korte meditaties”. – Kampen: J.H. Kok, z.j. [1989]. – p. 37. Geciteerd via: De Wekker, maandag 19 november 2007, p. 175.
[5] Het citaat met betrekking tot groepsdenken komt van https://nl.wikipedia.org/wiki/Groepsdenken ; geraadpleegd op zaterdag 11 juni 2022.
[6] In deze alinea citeer ik achtereenvolgens 1 Corinthiërs 12:27 en 28 a, 1 Corinthiërs 13:4.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: