gereformeerd leven in nederland

27 mei 2019

Eer en glorie in Psalm 8

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , , ,

Het is eind mei 2019.
Het leven kabbelt voort.
Natuurlijk – er zijn Europese verkiezingen.
Maar er is ook de dagelijkse drukte.
De week heeft zo z’n routines.
Zo gaat dat in het bestaan van alledag. En dat is goed. Het is uiteindelijk niet gezond om voortdurend op adrenaline te leven.

En dan opeens is er dat schokkende bericht.

“Elke dag sterven er in Venezuela enkele honderden mensen. De een wordt getroffen door de hongerdood. De ander overlijdt omdat er geen medicijnen meer zijn. Dagelijks worden er gemiddeld 73 mensen vermoord. Er geldt maar één wet: het recht van de sterkste. Als er geen eten meer tussen het afval zit, wordt het gestolen. Hele wijken zijn roofgebieden voor bendes.
Venezolanen staan al dagen in kilometerslange rij om te tanken.
“Wat in Venezuela gebeurt is een van de grootste menselijke tragedies zonder oorlogsgeweld”, zegt Kenneth Rogoff, professor economie aan de Harvard University en voormalig chef-econoom bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF). “Dit zal de komende decennia hét voorbeeld zijn van desastreus beleid”[1].

Dat betekent dat er in Venezuela per week minstens 1400 mensen omkomen. Per maand zijn dat er zo’n 5600. En verder? Er worden vijfhonderd moorden in de week gemeld. En Venezuela blijft een volstrekt rechteloos land.
Venezuela heeft, naar men meldt, een grote schuld uitstaan bij Rusland.
De Verenigde Staten zouden gaarne zien dat Rusland minder invloed krijgt in Venezuela. Dat land in het verre noorden van Zuid-Amerika is namelijk een olierijk land.
Een correspondente van de NOS zegt: “Er is een kleine mini koude oorlog gaande tussen de Verenigde Staten en Rusland”. En: “Het Pentagon heeft laten weten dat ze op dit moment niet bezig zijn met een oorlog in Venezuela”[2].

Deze erbarmelijke wantoestand brengt ons vandaag bij Psalm 8:
“Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,
wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de ​mensenzoon, dat U naar hem omziet?
Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de ​engelen
en hem met ​eer​ en ​glorie​ gekroond”[3].

Toegegeven – die eer en glorie zijn soms ver te zoeken.
Maar we hoeven er niet omheen te draaien: de mens is onderkoning van de schepping.
Dat is de status die de God van hemel en aarde aan de mens gegeven heeft.
Die status moet het uitgangspunt zijn als we met onze medemensen omgaan.
Die status moet het beginpunt wezen als we voor elkaar zorgen.
Ten diepste is dat het grote probleem in Venezuela.
Van dat probleem lijken Rusland en Amerika zich niet bewust. En als zij zich dat wel realiseren weten ze dat goed te verbergen!

Inderdaad – de eer en glorie van de mens zijn soms ver te zoeken. En dat is geen nieuws.
Job had er in hoofdstuk 19 ook al mee te maken:
“Van mijn ​eer​ heeft Hij mij beroofd,
en de ​kroon​ van mijn hoofd heeft Hij weggenomen.
Hij heeft mij aan alle kanten afgebroken, zodat ik ten onder ga,
en heeft mijn hoop losgetrokken als een boom”[4].

Maar hoe zit dat dan met die eer en glorie? Is dat ten principale een volstrekt misplaatste vorm van grootspraak?
Zeker niet!
Job laat verderop in hoofdstuk 19 namelijk zien dat grootspraak niet aan de orde is. Ik citeer weer:
“Ik weet echter: mijn Verlosser leeft,
en Hij zal ten laatste over het stof opstaan.
En als zij na mijn huid dit doorknaagd hebben,
zal ik uit mijn vlees God aanschouwen.
Ik zelf zal Hem aanschouwen,
en mijn ogen zullen Hem zien, niet een vreemde;
mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste”[5].

De dichter van Psalm 8 zegt: U hebt de mens “met ​eer​ en ​glorie​ gekroond”.
Maar daar begint hij niet mee.
En hij eindigt er ook niet mee.
Want de inzet van de Psalm luidt:
“HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel”[6].
En de laatste regels van de Psalm zijn:
“HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!”[7].
In dit kerklied hebben we te maken met Goddelijke glorie die op de mens afstraalt. De mens staat midden tussen het magnifieke licht dat de Heer van hemel en aarde schijnen laat!

Kent u het volkslied van Venezuela?
De eerste regels daarvan luiden:
“Gloria al bravo pueblo
que el yugo lanzó
la ley respetando
la virtud y honor”[8].
Glorie aan de dappere mens, zingt men in Venezuela. Verder zingt men onder meer over het respecteren van de wet. En over deugd en eer.
Dat klinkt allemaal geweldig. Vroom, bijna.

Maar het háált het niet bij Psalm 8.
Want de triomf van onze God gaat boven alles uit.
Dat mogen gelovigen in Venezuela weten.
En Gods kinderen in Nederland, Duitsland, Canada, Zuid-Afrika of waar ook ter wereld mogen het ook nooit vergeten!

Noten:
[1] Geciteerd van https://www.hln.be/nieuws/buitenland/uitgehongerde-dochter-19-sterft-voor-ziekenhuis-in-armen-van-moeder-venezuela-is-de-hel-geworden~ab4fe387/ ; geraadpleegd op vrijdag 24 mei 2019.
[2] Zie https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2282899-internationale-bemoeienis-bij-het-conflict-in-venezuela.html ; geraadpleegd op vrijdag 24 mei 2019.
[3] Psalm 8:4, 5 en 6 a.
[4] Job 19:9 en 10.
[5] Job 19:25, 26 en 27.
[6] Psalm 8:2.
[7] Psalm 8:10.
[8] Geciteerd van https://nl.wikipedia.org/wiki/Gloria_al_bravo_pueblo ; geraadpleegd op vrijdag 24 mei 2019.

Blog op WordPress.com.