gereformeerd leven in nederland

8 juni 2022

Horen wij de Heiland nog?

Filed under: Uncategorized — B. de Roos @ 07:00
Tags: , ,

Er wordt in onze wereld heel wat af gediscussieerd. Er moeten – bijvoorbeeld – antwoorden worden gevonden op vragen over een boycot van Russische olie, compensatie voor hoge energieprijzen en racisme dat wordt toegepast door overheidsinstanties.
Hoe gaan wij om met de mensen om ons heen, en met de materialen die ons ter beschikking staan?
Wat komen wij op onze wegen een hoop tegen!
Intussen zijn kerkmensen onderweg naar het toppunt van hun bestaan. Onderweg houden zij het oog op de Voleinder van hun geloof, de Here Jezus Christus[1].

Paulus schrijft in 1 Corinthiërs 9 ook over de weg waarop we moeten gaan: “Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles. Zij nu doen dat om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om een onvergankelijke te ontvangen”[2].

In 1 Corinthiërs 9 wijst de apostel erop dat sommige mensen eraan twijfelen dat de God van hemel en aarde hem echt als evangelist heeft gestuurd. Paulus zegt: u weet toch wel dat Hij mij werkelijk naar u toe heeft gestuurd?
Paulus heeft de gewoonte om, terwijl hij zijn zendingswerk doet, zoveel mogelijk in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Als Godsgezant had hij een recht op levensonderhoud kunnen claimen. Maar dat doet hij niet. Andere evangelisten doen dat wel. Paulus behoeft echter geen ondersteuning. Hij kan voor zichzelf zorgen. De christenen in Corinthe geven een eigen uitleg aan die zelfstandigheid. Zij zeggen: ‘Zie je wel? Die Paulus is geen evangelist. Hij doet alsóf. Hij is een nepper’.
Paulus’ weerwoord wordt 1 Corinthiërs 9 als volgt geparafraseerd: ‘Als ik het goede nieuws zou brengen omdat ik dat zelf zo graag wilde, had ik recht op een beloning. Maar God heeft het mij als taak gegeven. Ik móet het doen, ook als ik er geen zin in zou hebben. Krijg ik er dan helemaal niets voor? Jawel, mijn beloning is: het goede nieuws brengen zonder dat jullie iets voor mij hoeven te doen. Zo wil ik van mijn rechten als prediker geen gebruik maken’[3].

De apostel Paulus wijst ook op zijn aanpassingsvermogen.
Hij zoekt aansluiting bij Joden.
Hij zoekt aansluiting bij mensen die de wet van Mozes nog in ere houden.
Hij zoekt aansluiting bij zwakke mensen. Bedoelt Paulus de pas bekeerden die nog niet los zijn van hun afgoderij? Of bedoelt hij de armen? Bedoelt hij dat hij, net al die armen, rond moest komen van het weinige geld dat hij verdiende?

Wat wil de Godsgezant met dit alles zeggen?
Dit: ‘Mensen, hou toch op met die discussies! Zeker, inkomen is belangrijk. En aanpassingsvermogen is een must. Maar de belangrijkste vragen zijn: lopen wij nog de goede kant op? en: beheersen we onszelf om op die manier steeds met onze Here te leven?’.
Wij moeten nadenken over een boycot van Russische olie, compensatie voor hoge energieprijzen en racisme dat wordt toegepast door overheidsinstanties. En zo is er nog veel meer.
Soms worden we daar moe van. Heel erg moe. Net als bij een sportwedstrijd.
Die vergelijking maakt Paulus wel vaker.
Aan de christenen in Galatië schrijft hij: “Want wij verwachten door de Geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed; wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van Hem Die u roept”.
Paulus’ boodschap is: luister niet naar alle stemmen die u hoort; leen het oor slechts aan Jezus Christus, uw Heiland.
Rond het sportveld zijn allerlei mensen die van alles roepen.
De één laat onomwonden weten dat u een prutser bent; uw sportprestaties lijken nergens op.
De ander wijst op de mensen om u heen; wees eens wat vaker een teamspeler.
Nummer drie wijst op het doel: dáár moet u heen.
Maar, zegt Paulus, luister toch naar de lokroep van uw Heiland! Hij roept u! Hij geeft u waar geloof! Hij wijst u op een veilig levenskader: Zijn wet. Hij geeft uitverkoren mensen alle gelegenheid om Hem te eren[4].

Nee, de Bijbel is geen handboek voor de situaties van 2022.
Er moeten allerlei praktische oplossingen gezocht worden voor de problemen van vandaag. Als het goed is proberen wij tijdens die zoektocht “naar de wil van God in alle goede werken te leven”. Herkent u Zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus?

In onze wereld dendert het van de discussies. Die hoeven wij ook niet te vermijden. Maar laten wij wel kritisch op onszelf blijven.
Christus roept ons. Horen wij Hem, ook vandaag nog? Laten wij ons oefenen in zelfbeheersing om Zijn stem te horen.
Paulus schrijft in het laatste vers van 1 Corinthiërs 9: “Maar ik oefen mijn lichaam op harde wijze en maak het dienstbaar, opdat ik niet misschien, na anderen gepredikt te hebben, zelf verwerpelijk word”. Een al te zachte aanpak past niet in de kerk: laat ons dat maar gezegd zijn![5]

Noten:
[1] Zie Hebreeën 12:2. Deze tekst komt aan de orde in mijn artikel ‘Gods glorie fonkelt’, hier gepubliceerd op dinsdag 7 juni 2022. Te vinden op https://bderoos.wordpress.com/2022/06/07/ .
[2] 1 Corinthiërs 9:24,25.
[3] Dit is een citaat uit https://www.basisbijbel.nl/1-korintiërs/9 ; geraadpleegd op dinsdag 31 mei 2022.
[4] In deze alinea citeer ik Galaten 5:5-8.
[5] In deze alinea citeer ik 1 Corinthiërs 9:27.

Geef een reactie »

Nog geen reacties.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: